• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

GDPR ELEV
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Friskolan Lyftet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När eleven får sina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har eleven rätt till viss information som vi nu tillhandahåller eleven.
Friskolan Lyftet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av elevens personuppgifter. Eleven kan alltid komma i kontakt med Friskolan Lyftet genom att kontakta oss på info@friskolanlyftet.se. Friskolan Lyftet behöver vissa personuppgifter om eleven för att eleven ska kunna vara elev på Friskolan Lyftet.
Som elev kommer elevens personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som Friskolan Lyftet behandlar om eleven är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med eleven som elev på Friskolan Lyftet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av elevvillkoren och för att Friskolan Lyftet har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla elevens personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta elevadministrationen, skicka ut elevnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla elevens personuppgifter för statistiska ändamål. Elevens personnummer registreras eftersom det är viktigt att Friskolan Lyftet ska kunna säkerställa elevernas identitet. Elevens personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Friskolan Lyftet IT-system. Elevens personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda organisationer som Friskolan Lyftet samarbetar med för nödvändig behandling för Friskolan Lyftet räkning. Vid all hantering av elevens personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess genom att endast en person sköter alla personuppgifter på Friskolan Lyftet.
 
 
LAGRINGSTIDEN
Friskolan Lyftet behandlar elevens personuppgifter så länge eleven är elev på Friskolan Lyftet. När eleven har slutat som elev på Friskolan Lyftet upphör och raderas elevens personuppgifter. Friskolan Lyftet kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.
 
INFORMATION
Varje elev och vårdnadshavare på Friskolan Lyftet kommer att erhålla ett dokument med information om hur vida Friskolan Lyftet hanterar elevens personuppgifter. En bekräftelse med mottagande gällande information av personuppgiftsbehandling på Friskolan Lyftet medföljer även dokumentet för påskrift till Friskolan Lyftet.


                                              ______________________________________________________________
GDPR ARBETSTAGARE
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Friskolan Lyftet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När arbetstagaren får sina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har arbetstagaren rätt till viss information som vi nu tillhandahåller arbetstagaren.
Friskolan Lyftet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av arbetstagarens personuppgifter. Arbetstagaren kan alltid komma i kontakt med Friskolan Lyftet genom att kontakta oss på info@friskolanlyftet.se. Friskolan Lyftet behöver vissa personuppgifter om arbetstagaren för att arbetstagaren ska kunna vara anställd på Friskolan Lyftet.
Som arbetstagare kommer arbetstagares personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som Friskolan Lyftet behandlar om arbetstagaren är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och lönekontonummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med arbetstagaren som arbetstagare på Friskolan Lyftet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av arbetstagarvillkoren och för att Friskolan Lyftet har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla arbetstagarens personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta arbetstagaradministrationen, skicka ut nyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla arbetstagarens personuppgifter för statistiska ändamål. Arbetstagarens personnummer registreras eftersom det är viktigt att Friskolan Lyftet ska kunna säkerställa arbetstagarens identitet. Arbetstagarens personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Friskolan Lyftet IT-system. Arbetstagarens personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda organisationer som Friskolan Lyftet samarbetar med för nödvändig behandling för Friskolan Lyftet räkning. Vid all hantering av arbetstagarens personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
 
 
LAGRINGSTIDEN
Friskolan Lyftet behandlar arbetstagarens personuppgifter så länge arbetstagaren är anställd på Friskolan Lyftet. När arbetstagaren slutat som arbetstagare på Friskolan Lyftet upphör och raderas arbetstagarens personuppgifter. Friskolan Lyftet kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.
 
INFORMATION
Varje arbetstagare på Friskolan Lyftet kommer att erhålla ett dokument med information om hur vida Friskolan Lyftet hanterar arbetstagarens personuppgifter. En bekräftelse med mottagande gällande information av personuppgiftsbehandling på Friskolan Lyftet medföljer även dokumentet för påskrift till Friskolan Lyftet.