• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Informationsbrev

INFORMATIONSBREV V 47-48

Hej! Här kommer lite kort information om kommande två veckor. Med Nobel runt hörnet kommer det i flera ämnen att arbetas med olika Nobel-arbeten, det gemensamma temat för i år är Hållbar utveckling.

Information om pågående arbeten
Sv: Vi startar under v.47 igång med tema Nobel, eleverna kommer att skriva noveller.
Ma: Startar med Geometri.
So: Nobelarbete med tema Hållbar utveckling.
No: Fördjupningsarbete, hållbar utveckling.
Eng: Eleverna kommer att arbeta med Final Assignment, där får eleverna välja om de vill göra ett skriftligt eller ett muntligt arbete för att visa sin kunskapsutveckling.
Idrott: Vi kommer de närmsta veckorna att gå igenom några klassiska lekar/sporter men med viss förändring, detta för att minska tävlingsmomenten och istället öka samarbetet i gruppen.
(Viktigt att ta med kläder för både inne- och uteidrott)
Musik:

Övrig information:
V.47: Fredagen 23/11 är det klass 7 som ordnar med cafét, de har gemensamt kommit överens om vilka som ska bara/ordna vad så att det ska finnas ett så brett utbud som möjligt. Nu börjar arbetet för en kommande klassresa!
Läxstuga tisdagar 15:00-16:00

Viktigt! Om en elev är sjuk eller av annan orsak kommer vara borta från skolan under dagen måste detta anmälas på skola24 (Appen eller på hemsidan). Nytt är också att det går att ringa in till nummer 0515-536 21, du behöver inte ha ett konto för detta.

Viktigt 2 !
Vi märker att ett antal elever inte äter frukost och hoppar även ibland över lunchen, det medför att eleverna inte orkar hålla fokus under skoldagen och därför halkar efter kunskapsmässigt. Ta gärna upp det med era barn.
 
Hälsningar Mats och Emil B