• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

GYMNASIEVAL

Tidsplan för ansökan

​​​​​​​
Gymnasieval: 17 januari-11 februari
Sista ansökningsdag 11 februari för val till program i gymnasieskolan, webben stänger kl. 16.00.

Preliminär antagning:  v.15

Omval: v.16 
Sista dag för ändringsval 11 maj, webben stänger kl 16.00.

Slutlig antagning: 1 juli
Resultatet visas på webben.

Svara senast:
1-29 juli svarsperiod på webben. Webben stänger 29 juli kl 16.00
Gymnasienasökan Dexter
​​​​​​​KLICKA HÄR
FÅ MER INFORMATION
OM ALLA GÄVLES 
GYMNASIEUTBILDNINGAR

Se förra årets antagningspoäng för respektive program

(Klicka på länken nedanför)

Antagningspoäng

När du söker till gymnasiet gör du det baserat på dina betyg från högstadiet. Dina betyg värderas i poäng och dina sammanlagda betygspoäng kallas meritvärde. 


​​​​​​​​​​​​Betygsvärden
A = 20 poäng 
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng         
= 12,5 poäng
E = 10 poäng         
F = 0 poäng

Allt om gymnasiet

Hemsidor med allt du behöver veta inför ditt gymnasieval

Gymnasieprogram

 • Yrkesförberedande program
 • Högskoleförberedande program
 • Introduktionsprogram

Yrkesförberedande program

Efter utbildningen på ett yrkesförberedande program ska det vara möjligt att börja jobba. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden.

För att vara behörig krävs GODKÄNT (E) betyg i 8 st ämnen:
 • Svenska/svenska som andra språk
 • Engelska
 • Matematik
 • + 5 st valfria ämnen

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program lägger grunden för fortsatta studier på högskola. I gymnasieskolan finns 6 st högskoleförberedande program. Dessa utbildningsalternativ ger en bra studiegrund för fortsatta studier på universitet eller högskola efter gymnasiet, framförallt inom det aktuella programmets område.

För att vara behörig krävs GODKÄNT (E) betyg i 12 st ämnen:
 • Svenska/svenska som andra språk
 • Engelska
 • Matematik
 • + 9 st valfria ämnen (Se särskilda krav till vissa program)
Särskilda krav till vissa program
För att vara behörig till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet krävs:
 • Att 4 av de 9 valfria ämnena ska vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
För att vara behörig till Teknikprogrammet och det Naturvetenskapliga programmet krävs:
 • Att 3 av de 9 valfria ämnena ska vara biologi, fysik och kemi.

Introduktionsprogram

Inom gymnasieskolan finns det 5 st introduktionsprogram. Dessa är till för de elever som inte är behöriga till ett Yrkesförberedande- eller Högskoleförberedande program. På Introduktionsprogrammen läser du in behörighet till ett ”vanligt” gymnasieprogram. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan.

Inriktning

Alla gymnasieprogrammen förutom Vård- och omsorgsprogrammet har inriktningar. Dessa inriktningar visar vad gymnasieprogrammet kommer att fokusera på.
Exempel. På Samhällsvetenskapsprogrammet finns det bland annat inriktningar för: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information & kommunikation, som alla berättar om vilka ämnen inom Samhällsvetenskapsprogrammet som det fokuserar på.

Ämnen

Alla gymnasieprogram pågår i 3 år och omfattar minst 2500 poäng.
Ett gymnasieprogram består av flera gymnasieämnen som i sin tur består av gymnasiekurser. På ett gymnasieprogram läser du ett visst antal gymnasiepoäng, gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningar, valbara kurser och gymnasiearbete. På vissa gymnasieprogram ingår 15 veckors praktik (APL- arbetsplatsförlagt lärande).
Varje avklarad gymnasiekurs ger dig 50 eller 100 gymnasiepoäng där en veckas studier alltid motsvarar 25 poäng.

I grundskolan har du läst i stort sett samma ämnen som alla andra i din årskurs. I och med ditt gymnasieval har du möjlighet att själv bestämma vilka ämnen du vill fördjupa dig i. Vissa ämnen är fortfarande gemensamma för alla men många kurser är valbara (inom programfördjupningen och inom individuellt val). Vissa kurser är obligatoriska men beror på just vilket program och inriktning du har valt.

Gemensamma ämnen

Oavsett vilken utbildning du väljer så kommer du som gymnasieelev att läsa några ämnen som är gemensamma för alla gymnasieskolor och program.
De gemensamma ämnena är:
 • Engelska
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Programgemensamma ämnen

De ämnen som alla elever på ett visst program läser, oavsett inriktning.

Programfördjupning

Ett antal poäng (olika antal på olika program och ibland beror antal poäng även på inriktning inom programmet), som bör "fyllas" med kurser från listor på kurser, som får läsas som programfördjupande på just det programmet. Syftet är att du ska kunna specialisera dig inom ett visst kunskapsområde.

Individuellt val

200 poäng, som eleven väljer fritt av alla de kurser som skolan kan erbjuda. Frihet här begränsas av skolans kursutbud samt att i vissa fall är eleven "tvungen" att välja vissa kurser, t ex. för att få Grundläggande behörighet till högskolestudier på ett yrkesprogram.

Utökad kurs

En extra kurs, som läses utöver programmets 2500 poäng. Det är ett undantag som rektor på programmet (i fall det finns särskilda skäl) kan bevilja. Ansökan om att få läsa utökade kurser går oftast via skolans Studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiearbete

En kurs på 100 poäng, som fungerar som "ett kvitto" på att eleven är tillräckligt förberedd för sitt yrke eller för eftergymnasiala studier. Gymnasiearbete är en sort sammanfattning av utbildningen på programmet. Gymnasiearbete kan betygsättas med F eller E och det är obligatoriskt att få betyget E för att ha rätt att få ut gymnasieexamen.

Gymnasieexamen

Utbildningen på ett Yrkesförberedandeprogram syftar till en yrkesexamen. Utbildningen på ett Högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas gymnasieexamen. Gymnasieelever som uppnår kraven för gymnasieexamen får Examensbevis. Övriga elever får Studiebevis.

Yrkesexamen

För att nå en yrkesexamen krävs:
 • 90 procent godkända (E) betyg av dina 2500 gymnasiepoäng.
 • Av de programgemensamma ämnena måste minst 400 poäng vara godkända.
 • Gymnasiearbetet ska vara godkänt.
GODKÄNT (E) betyg i:
 • Svenska/svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1
Yrkesexamen med grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå krävs GODKÄNT (E) i:
 • Kurser i svenska/svenska som andraspråk 2 och 3
 • Engelska 6

Högskoleförberedande examen

För att nå en högskoleförberedande examen krävs:
 • Minst 90 procent godkända (E) betyg av dina 2500 gymnasiepoäng.
 • Gymnasiearbetet ska vara godkänt.
GODKÄNT (E) betyg i:
 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1
En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet

Från och med höstterminen 2017 kan elever vid de yrkesförberedande programmen välja till och läsa fler kurser för att få en grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Detta är frivilligt.

Antagningspoäng

När du söker till en gymnasieskola och ett gymnasieprogram gör du det baserat på dina betyg från högstadiet. Dina betyg värderas i poäng och dina sammanlagda betygspoäng kallas meritvärde. Räkna ut ditt meritvärde

Borgarskolan

Borgarskolan har 3 yrkesförberedande program, 3 högskoleförberedande program samt språkintroduktion för elever som är nyanlända till Sverige.

Ekonomiprogrammet:
- inriktning Ekonomi
- inriktning Juridik

Estetiska programmet:
- inriktning Estetik och media

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet:
- inriktning Administrativ service
- inriktning Handel och service

Hotell- och turismprogrammet:
- inriktning Hotell och konferens

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)- Handel- och administrationsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet + sporterna Fotboll, Friidrott, Golf eller Ishockey

Lokalt utformad idrottsutbildning (LIU)- Samtliga program + valfri lag- eller individuell sport

Samhällsvetenskapsprogrammet:
- inriktning Medier, information och kommunikation
- inriktning Samhällsvetenskap

​​​​​​​Läs mer.
​​​​​​​
Öppet hus på Borgarskolan
Datum kommer

Polhemsskolan

Polhemsskolan har 1 högskoleförberedande program och 8 yrkesförberedande program

Barn- och fritidsprogrammet:
- inriktning Pedagogiskt arbete
- inriktning Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet:
- inriktning Husbyggnad
- inriktning Mark och anläggning
- inriktning Måleri

El- och energiprogrammet:
- inriktning Automation
- inriktning Dator- och kommunikationsteknik
- inriktning Elteknik

Hantverksprogrammet:
- inriktning Frisör
- inriktning Textil design

Industritekniska programmet

Introduktionsprogram:
- Språkintroduktion
- Yrkesintroduktion
- Programinriktat individuellt alternativ
- Preparandutbildning
- Individuellt alternativ

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)- Teknikprogrammet + sporterna Fotboll, Friidrott, Golf eller Ishockey

Lokalt utformad idrottsutbildning (LIU)- Teknikprogrammet + valfri lag- eller individuell sport

Restaurang- och livsmedelsprogrammet:
- inriktning Bageri och konditori
- inriktning Kök och servering

Teknikprogrammet:
- inriktning Design och produktutveckling
- inriktning Informations- och mediateknik
- inriktning Samhällsbyggande och miljö
- inriktning Teknikvetenskap

VVS- och fastighetsprogrammet:
- inriktning Fastighet
- inriktning Kyl- och värmepumpsteknik
- inriktning VVS

Vård- och omsorgsprogrammet

Läs mer.

Öppet hus på Polhemsskolan
Datum kommer

Vasaskolan

Vasaskolan har 4 högskoleförberedande och den internationella profilen Vasa International School för dig som är intresserad av språk och internationella frågor.

Estetiska programmet:
- inriktning Bild och formgivning
- inriktning Dans
- inriktning Musik
- inriktning Teater

Humanistiska programmet:
- inriktning Kultur
- inriktning Språk

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)- Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet + sporterna Fotboll, Friidrott, Golf eller Ishockey

Lokalt utformad idrottsutbildning (LIU)- Naturvetenskapsprogrammet + valfri lag- eller individuell sport

Naturvetenskapsprogrammet:
- inriktning Naturvetenskap och samhälle
- inriktning Naturvetenskap
- inriktning Naturvetenskap med internationell profil (Vasa International School)

Samhällsvetenskapsprogrammet:
- inriktning Beteendevetenskap
- inriktning Samhällsvetenskap
- inriktning Samhällsvetenskap med internationell profil (Vasa International School)

​​​​​​​Läs mer.

Öppet hus på Vasaskolan
Datum kommer

Yrkesgymnasiet 

Bygg- och anläggningsprogrammet:
- inriktning Byggnadsarbetare
- inriktning Målare

El- och energiprogrammet:
- inriktning Elektriker

Fordons- och transportprogrammet:
- inriktning Fordonstekniker

Hantverksprogrammet:
- inriktning Frisör

Industritekniska programmet:
- inriktning Svetsare

Vård- och omsorgsprogrammet:
- Undersköterska

VVS- och fastighetsprogrammet:
- inriktning VVS-Rör-montör

Introduktionsprogram:
- Programinriktat individuellt val
- Preparandutbildning

Läs mer

Öppet hus på Yrkesgymnasiet 
Datum kommer

Thoren Business School (Affärsgymnasiet)

Utbildar inom Business så att du kan läsa vidare, starta eget eller börja jobba.

Ekonomiprogrammet:
- inriktning Juridik
- inriktning Redovisning och finansiering
- inriktning Marknadsföring och reklam

Handels- och administrationsprogrammet:
- inriktning Säljare
- inriktning Egen företagare
- inriktning Visual Merchandiser

Samhällsvetenskapsprogrammet:
- inriktning Ledar- och beteendevetenskap
- inriktning Medier, information och kommunikation
- inriktning Samhälle och entreprenörskap

Läs mer

Öppet hus på Thoren Business School 
Datum kommer

Realgymnasiet

Naturbruksprogrammet:
- Djur (Djurvård)
- Häst
- Hund
- Skog (Natur och äventyr)

Hantverksprogrammet:
- Stylist
- Frisör

Teknikprogrammet:
- inriktning Informations- och medieteknik (Teknik)

Estetiska programmet:
- Estetik och media (Estet-Media)

El- och energiprogrammet:
- Dator och kommunikationsteknik (IT)

Läs mer.

Öppet hus på Realgymnasiet
Datum kommer

Drottning Blankas gymnasieskola

Hantverksprogrammet:
- inriktning Stylist
- inriktning Hudvård

Ekonomiprogrammet:
- inriktning Ekonomi

Samhällsvetenskapsprogrammet:
- inriktning Beteendevetenskap

Läs mer.

Öppet hus Drottning Blankas gymnasieskola
Datum kommer

Praktiska gymnasiet Gävle

På Praktiska Gymnasiets utbildningar varvar du teori och egna valda kurser, med praktik. På de flesta program läser du ungefär halva studietiden som praktik ute på ett företag. Din praktikplats ordnas av skolan.
Du kan läsa in högskolebehörighet på alla program. Genom att du antingen läser kurser på det individuella valet eller läser en utökad studiekurs, det vill säga läser fler poäng.

Barn- och fritidsprogrammet:
- inriktning Fritid och hälsa
- inriktning Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet:
- inriktning Måleri
- inriktning Husbyggnad

Restaurang och Livsmedelsprogrammet:
- inriktning Kök och servering

VVS- och fastighetsprogrammet:
- inriktning VVS
- inriktning Fastighet

Läs mer.

Öppet hus Praktiska gymnasiet Gävle

Tidsplan för din ansökan

Ansökan
Du ansöker till gymnasiet via webben med ett lösenord som du får av skolans studie- och yrkesvägledare. 
OBS! Idrottsgymnasier har tidigare ansökningstider. 

Preliminär antagning
Du kommer att få ett preliminärt antagningsbesked. Detta betyder inte att ditt ansökningsbesked är klart, utan det ger endast en fingervisning om hur du ligger till i ansökningsprocessen. Kanske behöver du höja ditt betyg för att komma in på det gymnasieprogram som du har sökt. Det är slutbetyget i juni som avgör vilket program du kommer in på vid den slutliga antagningen som sker under sommaren. 

Ändra ditt val
Efter den preliminära antagningen finns möjlighet att lägga till eller ändra val.
Ta alltid först kontakt med din Studie- och yrkesvägledare om du vill ändra något.

Antagningsbesked
Slutligt antagningsbesked skickas ut till alla sökande per post.
Du kan även logga in och se ditt antagningsbesked på gymnasieantagningswebben.

OBS! Besvara ditt antagningsbesked
Det är oerhört viktigt att du besvarar ditt antagningsbesked. Detta gör du endast genom att logga in på gymnasieantagningswebben och tackar JA eller NEJ till din plats. (Har du inte lösenordet kvar kommer uppgifterna även att stå på antagningsbeskedet som skickas hem med posten).
Det är lika viktigt att du tackar JA eller NEJ till din reservplats om du inte kommit in på ditt förstahandsval.
Om du har sökt till en annan kommun glöm inte att tacka JA eller NEJ även till den platsen.  

Reservantagning
Om du inte blir antagen till något Högskoleförberedande- eller Yrkesförberedande program kommer du att erbjudas en plats på ett Introduktionsprogram.