• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Informationsbrev

Informationsbrev v 21-22

Hejsan!
Sista rycket nu! Många i klassen som börjar bli lite trötta, men det är bara att hålla i de här sista veckorna. Nästa vecka är en vanlig skolvecka men sedan är det bara två kortveckor kvar och avslut den tredje veckan.
Jag bifogar tider för avslutningen som en bifogad fil. Efter avslutningen så har vi tänkt att avsluta med lite fika i klassrummet tillsammans med klassen. Jag bifogar också en inbjudan från Gävle kommun om vuxenvandring under skolavslutningskvällen.

Veckorna som är kvar på terminen:

V. 21 Vanliga skoldagar mån-fre

V.22 Vanliga skoldagar mån-ons
         Torsdag: Ledig (Kristi himmelsfärdag (röd dag))
         Fredag: Ledig (klämdag)

V.23 måndag: Vanlig skoldag
         Tisdag: Vanlig skoldag, betyg ska sättas
         Onsdag: Lyftet dagen schemaavvikande aktiviteter för alla elever
         Torsdag: Ledig (Nationaldag (röd dag))
         Fredag: Ledig (klämdag)

V. 24  Måndag: Elevens val dag
           Tisdag: Städning / Skolavslutning (se bifogad fil)
 
Information om pågående arbeten
​​​​​​​

Ma: Vi har börjat med ett nytt område om sannolikhet. Prov på detta kommer klassen att ha onsdag del 1 v. 22 samt valfritt för högre betyg del 2 måndag vecka 3.
So: De arbetar med ett område om imperialismen.
No: Vi har nu börjat arbeta med ett område om programmering. De ska lämna in en uppgift i programmeringsverktyget scratch.
Eng: De arbetar med att skriva engelska berättelser.
SV: De arbetar med reklamkampanjer och bilder.
 
Det var allt för denna gång
Med vänlig hälsning Ida
Ida.edorsson@friskolanlyftet.se 

Telefonnummer sjukanmälan:   Ring 0515-43621 och följ instruktionerna