• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Informationsbrev

Kontaktuppgifter

Fredrik Hammarström
fredrik.hammarstrom@friskolanlyftet.se

026-455 90 05

Informationsbrev för vecka 11-12


Hej föräldrar!
​​​​​​​
Då var vi igång igen efter sportlovet. Eleverna verkar glada över att se varandra igen och en del vill knappt lämna skolan efter lektionernas slut. Före sportlovet hade vi föräldramöte. Vi presenterade oss för varandra samt hade en snabb visit av Rasmus som arbetar som fältare hos socialtjänsten. Han beskrev sitt arbete samt att han ibland rör sig och är verksam kring skolan.
Tyvärr var inte uppslutningen så god på föräldramötet vilket gör att det blir svårigheter att komma till vissa beslut tillsammans.
Vi pratade om läget i klassen och att vi nu är 15 elever i gruppen, då vi har välkomnat Anton sen några veckor tillbaka. En framtida klasskassa diskuterades och Tindra K:s mamma, Linda, har tagit på sig att en kassa ska ordnas. Jag har tagit upp med klassen om kommande GD/GIF och intresset verkar ganska så svalt bland eleverna. Vi får se hur intresset ser ut när det närmar sig anmälning.
Kommande fredag, 15:e mars, ska klassen ha café igen på skolan. Då får varje elev ta med sig något hembakat till skolan som vi sedan kan sälja i caféet under dagen. Klassen har redan börjat göra affischer på bildlektionerna för att annonsera om försäljning. Inkomsterna från dagen siktar klassen för närvarande åt att använda till en framtida klass-dag på ”Dome”. Återstår att se efter dagen hur mycket mer som behöver komma in för att vi ska komma iväg.
Klassen har idag fått information om majblommeförsäljning. Barnen har fått med sig informationslapp hem som behöver vara ifylld och godkänd från er vårdnadshavare om att ert barn får lov att sälja majblommor. Vi i klassen bestämmer gemensamt om 10% av de intjänade pengarna går till klasskassan eller till den som sålt blommor. Försäljningen kommer att starta 11 april och blommor samt mer info kring försäljningen kommer barnen att få i skolan. Lämna tillbaka underskriven lapp så snart ni kan.
I batterijakten pågår insamlingen för fullt. Inkommande batterier har dock avstannat lite så fortsätt gärna leta mer på arbetsplatser, kompisar m.m.