• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Informationsbrev

Veckobrev v.10


Hej!
Då har vi kört igång efter lovet igen och vi konstaterade att det var ljust ute på morgonen när vi vaknar. Våren är på gång!
I veckan har vi rabblat årets månader, haft rullande lektioner om sinnena, gjort ett centimeter-konstverk, varit till biblioteket, räknat algoritmer, tittat på lilla aktuellt, haft bollkrig på idrotten, musicerat, slöjdat, haft högläsning och tyst läsning, tittat på Greveholm, skrivit veckobok, löst matteproblem och lärt oss vad verb är(lekt charader).

Jag har träffat två lärarstudenter som skriver på sitt examensarbete. De undersöker skillnaden på resultat av lärarrespons och kamratrespons på en skriven text. De är intresserade av att ta del av klassens skrivna texter, se vad jag ger för respons på texterna och se om det ger resultat med nästa text barnet skriver. De behöver ha ert godkännande på att de får titta på ditt barns texter. Texterna kommer vara utan namn. Se brev i veckoboken och ge ditt godkännande genom att skriva under talongen och skicka med tillbaka till skolan.
På måndag kommer ytterligare en student från lärarutbildningen på högskolan. Hon heter Camilla Rönnqvist och ska vara i klassen i fem veckor.

Under nästa vecka kommer vi att göra de första delarna av nationella proven i svenska. Det kommer att handla om att läsa en skönlitterär text och svara på frågor. Vidare att skriva en egen skönlitterär text. Proven mäter läsförståelse, förmåga att skriva en text med början, mitten och avslut, stavning och interpunktion.
De som haft den röda läseboken har nu bytt den mot en biblioteksbok, alla har lånat en egen. Jag vill höra ett stycke högläsning och en redogörelse för vad texten handlat om så långt.
 
Nästa vecka:
Måndag: Veckoboken med tillbaka till skolan. Förhör av veckans ord.

Tisdag: Gröna boken läsläxa 66-68

Onsdag: Idrottskläder+handduk

Torsdag:  Röda boken, nu läsläxa i egen biblioteksbok.

Fredag: Matteläxa in
 
Mina kontaktuppgifter är:
malin.olsson@friskolanlyftet.se
telefon till skolan: 070-3722240
mobilnr:  070-3701770 (för korta sms-meddelanden)
 
Sjukanmälan görs varje dag barnet är sjuk till Skola24 via dator, app eller 0515-43621
 
Trevlig helg!
Hälsningar Malin