• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Informationsbrev 

Veckobrev v.11


Ännu en vecka har gått.  Då vi går mot en blötare årstid nu är det viktigt att se till att barnen har extrakläder här. De kommer att bli blöta. Vi har vattenansamlingar på gården som många vill vara/leka i. Prata med era barn om att man inte kan stå i dessa vattenpölar. Kläder och skor hinner inte torka efter att barnen har vistats i dem. Vi påminner om det hela tiden även här på skolan.

Information om vad vi arbetat med i de olika ämnena.

Svenska: Denna vecka har vi arbetat med bokstaven G. Vi letade fram bilder tillsammans som började på bokstavsljudet g eller hade det i sig. Vi har läst tystläsning i våra böcker som vi lånade på biblioteket förra veckan. Vi har arbetat med veckans ord, röd, duk, duva och låda.

Matematik: Vi har haft genomgång utav ental och tiotal. Vilken siffra i ett tal är ett ental/tiotal. Vi har arbetat i våra matematikböcker. Denna vecka skickas det med en matematikläxa hem som ska vara klar tills nästa onsdag.

NO: Vi har haft lite repetition om hur många och vilka årstider som vi har i Sverige. Varför har vi årstider? Vi gör nu sedan en djupdykning om årstiden vår.

SO: Vi fortsätter med yrken. Vi har denna vecka diskuterat om ”tänk om ingen gick till jobbet, vad skulle hända då”

Bild: Vi kopplade bilduppgiften till våren och pysslade ihop tussilagos.

Engelska: Vi har fortsatt arbeta med ord som rör familjen.  

Kom ihåg v.12
Måndag: Kulturskolan kommer och hälsar på under musiklektionen.
Onsdag: Sista dagen att läsa upp läsläxan. Samt sista dagen att lämna in matematikläxan. Ny läxa delas ut
Fredag: Idrott inomhus. Tag med ombyteskläder samt handduk. Det är viktigt att träna på att byta om och att duscha.

Trevlig helg!