• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Trivselregler 

Förskoleklass-årskurs 3

 
Vi använder ett vårdat språk som inte kränker någon och vi respekterar varandras
olikheter. 

Vi är rädda om skolans materiel och skolans lokaler. 
 • Vi tar av oss huvudbonad som täcker huvudet i klassrummet och matsal – om det inte är av religiösa skäl.

 • Vi tar av oss skorna när vi är inomhus.
 
 • Vi kommer i tid och skapar arbetsro i skolan.
 
 • Vi äter inte godis, tuggar tuggummi eller dricker läsk under skoltid

 • Vi är inom skolans område.

 • Mobiltelefoner lämnas in till lärare vid skoldagens start.
 
 • Vi går lugnt inomhus.​​​​​​​ 

Konsekvenstrappa 

Konsekvenstrappan av att inte följa skolans trivselregler är samtal i följande ordning där beslut kan tas i varje steg om lämplig åtgärd för respektive elev.
       
1. 
Samtal med berörd lärare.

2. 
Kontakt sker med vårdnadshavare.
​​​​​​​
3. Kontakt sker med rektor.

Årskurs 4-6


Vi använder ett vårdat språk som inte kränker någon och vi respekterar varandras olikheter. 

Vi kommer i tid till lektionerna och har med rätt material. 

Mobiltelefonen lämnar du in inför lektionsstart. Mobiltelefonerna förvaras i låsbart skåp. 

Det är inte tillåtet att filma och ta kort på varandra med våra mobiltelefoner under skoltid eller inom skolans område. 

Vi städar efter oss och är rädda om skolans lokaler och material. Vid skadegörelse kommer eleven att bli ersättningsskyldig. 

Inom skolområdet är det inte tillåtet att äta godis, dricka läsk eller drycker innehållande koffein. 

Det är förbjudet att använda tobak inom skolans område. 

Vi går och pratar lugnt inomhus.

Vi tar av oss huvudbonad i matsalen och klassrummet – om det inte är av religiösa skäl.

Ytterkläderna tas av inför lektionsstart. 

Vi brukar inte tuggumi under skoldagen. 
 
 
 Konsekvenstrappan årskurs 4-6
Konsekvenstrappan av att inte följa skolans trivselregler är samtal i följande ordning, där beslut kan tas i varje steg om lämplig åtgärd för respektive elev:
 
 1. Samtal med berörd lärare
 
       2. Kontakt med vårdnadshavare
​​​​​​​  
Vid sen ankomst, eller om eleven har uteblivit från lektion sker en konsekvens i samråd med vårdnadshavare, där återläsningstid kan vara en del av en konsekvens. 

Ärendet tas upp  i Elevvårdskonferens med rektor, vårdnadshavare, elev och klasslärare 

Ärendet tas upp i Elevhälsoteamet

Årskurs 7-9Vi använder ett vårdat språk som inte kränker någon och vi respekterar varandras olikheter. 

Vi kommer i tid till lektionerna och har med rätt material. 

Mobiltelefonen lämnar du in inför lektionsstart. Mobiltelefonerna förvaras i låsbart skåp. 

Det är inte tillåtet att filma och ta kort på varandra med våra mobiltelefoner under skoltid eller inom skolans område. 

Vi städar efter oss och är rädda om skolans lokaler och material. Vid skadegörelse kommer eleven att bli ersättningsskyldig. 

Inom skolområdet är det inte tillåtet att äta godis, dricka läsk eller drycker innehållande koffein. 

Det är förbjudet att använda tobak inom skolans område. 

Vi går och pratar lugnt inomhus.


Vi tar av oss huvudbonad i matsalen och klassrummet – om det inte är av religiösa skäl. Ytterkläderna tas av inför lektionsstart. 

Vi brukar inte tuggumi under lektionstid.


Konsekvenstrappan årskurs 7-9

Konsekvenstrappan av att inte följa skolans trivselregler är samtal i följande ordning, där beslut kan tas i varje steg om lämplig åtgärd för respektive elev:
 
 • Samtal med berörd lärare 
 • Kontakt med vårdnadshavare   
 • Vid sen ankomst, eller om eleven har uteblivit från           lektion sker en konsekvens i samråd med vårdnadshavare, där återläsningstid kan vara en del av en konsekvens. 
 • Ärendet tas upp  i Elevvårdskonferens med rektor, vårdnadshavare, elev och klasslärare 
 • Ärendet tas upp i Elevhälsoteamet