• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Sjukanmälan

Varje dag senast kl. 8


Skola 24


​​​​​​​Telefon 

070- 372 22 40 (Fritids-åk 1)
​​​​​​​070- 229 11 41 (åk 2-3)
​​​​​​​​​​​​​​073- 098 85 94 (åk 4-6)
070- 796 18 12 (åk 7-9)
​​​​​​​

E-post

48- timmarsregeln

Vid magsjuka som diarré eller kräkningar ska eleven vara hemma från skolan. Eleven kan sedan tidigast gå tillbaka till skolan när eleven varit fri från diarré och kräkningar under minst två dygn, 48 timmar. 
Tänk på att yngre barn ofta bär på bakterier och virus. När många barn vistas på ett begränsat utrymme överförs dessa lätt mellan barnen.

Kontaktuppgifter

Om du som vårdnadshavare ändrar telefonnummer eller e-postadress
vänligen meddela skolan detta så snart som möjligt. 

Kontakt

För frågor och ytterligare information är ni varmt välkomna att kontakta Maria Matikainen 

maria.matikainen@friskolanlyftet.se 

070- 784 97 50

Varje sjukdag

Sjukanmälan är giltig under endast en skoldag. Vårdnadshavare måste därför frånvaroanmäla sjukt barn varje sjukdag. Om frånvaroanmälan inte görs får eleven ogiltig frånvaro för hela skoldagen.


Senast kl. 8.00

Sjukanmälan ska göras varje dag eleven är sjuk senast kl. 8.00.
Det är oerhört viktigt att vårdnadshavare frånvaroanmäler sjukt barn i god tid före kl. 8.00. Mellan kl. 8.00- 9.20 är vi alla på skolan upptagna med morgonmöte och lektioner. Då sjukanmälan inkommer efter kl. 8.00 får eleven ogiltig frånvaro.
​​​​​​​

Sjukanmäl via något av följande alternativ

Skola 24
​​​​​​​Skola 24

Telefon 
070- 372 22 40 (Fritids-åk 1)
​​​​​​070- 229 11 41 (åk 2-3)
​​​​​​​​​​​​073- 098 85 94 (åk 4-6)
070- 796 18 12 (åk 7-9)
​​​​​​​
E-post
info@friskolanlyftet.se

Skola 24 

Friskolan Lyftet använder Skola 24 för att registrera elevernas frånvaro.
Skola 24 är ett internetbaserat informationssystem för grundskola och gymnasium som är till för att informera föräldrar om frånvaro, uppförande och omdöme om det egna barnet. Tillgång till Skola 24 är kostnadsfritt för dig som vårdnadshavare. 
Med ett konto i Skola 24 kan du:
 • Se ditt barns frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport)
 • Meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro
 • Frånvaroanmäla ditt barn direkt via webben eller via mobilappen Skola24
 • Se ditt barns schema 
Skola 24 skickar ett e-postmeddelande eller ett sms när ditt barn varit ogiltigt frånvarande. Detta meddelande skickas samma dag som frånvaron registrerats.
Läs mer.

Ansökan 

För att hantera Skola 24 behöver du ett konto. Kontot beställer du via blanketten Ansökan om konto till skola 24 ​​​​​​​.