• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Sjukanmälan

Varje dag senast
kl 08:20

via hemsida eller app
Logga in här via hemsidan

OBS!
För att kunna använda appen måste du logga in via hemsidan först och bocka i  Åtkomst från app i din ​​profil

48- timmarsregeln

Vid magsjuka som diarré eller kräkningar ska eleven vara hemma från skolan. Eleven kan sedan tidigast gå tillbaka till skolan när eleven varit fri från diarré och kräkningar under minst två dygn, 48 timmar. 
Tänk på att yngre barn ofta bär på bakterier och virus. När många barn vistas på ett begränsat utrymme överförs dessa lätt mellan barnen.

Kontaktuppgifter

Om du som vårdnadshavare ändrar telefonnummer eller e-postadress
vänligen meddela skolan detta så snart som möjligt. 

Kontakt

För frågor och ytterligare information är ni varmt välkomna att kontakta 
Lisa Santis
llisa.santis@friskolanlyftet.se

SCHOOLSOFT

All sjukanmälan sker alltid via Schoolsoft innan skoldagen startar 08:20. Detta gör du via webben eller appen.

COVID-19


Skolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller symtom som:
 • halsont,
 • snuva,
 • illamående
 • huvudvärk
 •  muskel- och ledvärk
 • feber
 • hosta
 • svårigheter att andas.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar.

Elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn på skola eller fritids.

Skolan fortsätter att tillämpa god handhygien, socialdistansering och utomhusaktiviteter i den mån det går samt fortsätter att påminna eleverna hur vi tillsammans kan minska smittspridning.

TÄNK PÅ ATT

Anmäl ditt barns frånvaro före kl 08.20 så att skolan vet att barnet inte kommer.
​​​​​​​
Du ska anmäla frånvaro varje dag barnet är borta från skolan.

Anmäler du inte ditt barn, registreras ditt barn med ogiltig frånvaro hela dagen.