• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084
Mer utförlig information gällande Covid-19 finner du på Folkhälsomyndigheternas hemsida

Klicka här för att länkas vidare

COVID-19


Skolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller symtom som:
 • halsont,
 • snuva,
 • illamående
 • huvudvärk
 •  muskel- och ledvärk
 • feber
 • hosta
 • svårigheter att andas.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar.

Elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Bekräftat Covid-19 i hushåll

Elever som bor i ett hushåll där någon är bekräftad med Covid-19 måste stanna hemma och får inte komma till skolan.
 
Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka men inte bekräftats med Covid-19 kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn på skola eller fritids.


Besöksförbud

Det är endast personal och elever som får vistas i skolans lokaler för att minska smittspridningen. Endast vid nödvändigt bokat möte får andra personer vistas i skolans lokaler. 
Vid bokat möte får personen i fråga ej komma in i skolans lokaler tills det att personen denne skall träffa kommer och öppnar entrédörren.

Kontakt med skolan sker först och främst via mail och telefon.


Fortsatta åtgärder

Skolan fortsätter att tillämpa god handhygien, socialdistansering och utomhusaktiviteter i den mån det går, samt fortsätter att påminna eleverna hur vi tillsammans kan minska smittspridning.
Tydlig infomation finns uppsatt i skolans lokaler.
Alla elever får även innan varje lektion desinfektera händerna med handdesinfketion som skolan tillhandahåller.