• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Urval

Friskolan Lyftets urvalsgrunder 

1. Elever som gått i skolans förskoleklass
Om barnet har haft en placering i Friskolan Lyftets förskoleklass har det förtur till plats i årskurs 1 på Friskolan Lyftet.

2. Elever som går i årskurs 6 och ska börja i årskurs 7.
De barn som har en placering i årskurs 6 på Friskolan Lyftet har förtur och placeras per automatik i årskurs 7 på Friskolan Lyftet om inget annat val gjorts.

Skolan strävar efter kontinuitet i arbetet för elevers trygghet och möjlighet till att tillgodose sig utbildning. 
Att en elev ska ha möjlighet att gå hela sin grundskoleutbildning på en och samma skola anser Friskolan Lyftet vara en del av detta arbete.  

3. Syskonförtur 
Syskonförtur innebär att ett barn som ansöker om plats vid Friskolan Lyftet, och har minst ett äldre eller ett yngre syskon som redan är inskriven vid Friskolan Lyftet, får förtur.

4. Kötid
Vid ansökan om plats till Friskolan Lyftet skickas anmälningsblankett in. Då denna mottagits av skolan placeras anmälan i skolans kösystem. Placeringen i kön grundar sig endast på anmälans ankomstdatum till skolan. ​​​​​​​

Kontakt

För frågor och ytterligare information är du varmt välkommen att Lisa Santis.
​​​​​​​
​​​​​​​lisa.santis@friskolanlyftet.se
026-455 90 02

Vid fler sökande än skolan har platser

Friskolan Lyftet arbetar för en individanpassad undervisning genom små elevgrupper med hög lärartäthet. Friskolan Lyftet har plats för maximalt 20 elever per klass och årskurs. Om det skulle finnas fler sökande till Friskolan Lyftet än det finns platser får skolan göra ett urval bland de sökande.
​​​​​​​Detta får dock endast ske enligt de principer som Skolinspektionen godtar.
​​​​​​​

Skolinspektionens urvalsgrunder

För fristående grundskolor har Skolinspektionen i första hand accepterat följande urvalsgrunder:
• Syskonförtur
• Elever som gått i skolans förskoleklass
• Kötid
• Närhetsprincip

Den fristående skolan behöver inte använda alla grunderna, utan kan välja en eller flera av dem. Skolan måste dock vara tydlig med vilka urvalsgrunder som används och i vilken ordning de kommer. Detta innebär också att den fristående skolan måste följa de fastställda urvalsreglerna. De kan inte i enskilda fall göra undantag från sina urvalsgrunder eller väga in andra faktorer utifrån den enskilde sökandes behov och förutsättningar.