• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Den lilla skolan med det stora hjärtat


​​​​​​​Under varje klassflik kan du gå in och få information gällande respektive klass

SJUKANMÄLAN

sker varje dag

TEMA NOBEL

På måndag v 47 startar ett traditionellt, sedan 8 år tillbaka, gemensamt tema på skolan – Tema Nobel. Alla lärare arbetar med temat på olika sätt under veckorna 47-49. Årets gemensamma temanamn är ”Hållbar utveckling”. Inom skolans 3 arbetslag delas ett vänskapspris, ett NO-pris samt ett litteraturpris ut. Dessa delas ut på Nobeldagen den 10 december då det även servars en nobelmiddag på skolan. Nobelmiddagen är en 3-rättersmåltid då alla elever sitter vid dukat bord och vi lärare passar upp.

JULLOV

24/12 - 6/1

Fritids öppet
27-28/12-18
och 2-4/1-19
Sista anmälningsdag till
lovfritids 14/12


Planeringsdag 7/1 skola och fritids stängt

IUP-SAMTAL

Här nedan finns två dokument som eleverna ska fylla i innan samtalet
åk 4-9

NY REKTOR

Läsåret 2018/2019
​​​​​​​ Carlos Santis
​​​​​​​

VÄLKOMMEN TILL FRISKOLAN LYFTET!

​​​​​​​
 • Vi är en unik grundskola där eleven har möjlighet att gå från förskoleklass ända upp till årskurs 9 på en och samma skola. 

 • Vi skapar även en pedagogisk trygghet genom ett maxantal på 20 elever per klass, vilket ger eleven en tätare kontakt till våra lärare i alla situationer.

 • Alla elever på Friskolan Lyftet från årskurs 4 till årskurs 9 erbjuds gratis frukost innan skolstart, mellan klockan 07.30 – 07.50.

 • Vi erbjuder fritidsverksamhet på Lyftets fritids som är i direkt anslutning till elevens avslutande skoldag.

 • Vi har gjort en digital satsning där våra klassrum är utrustade med smartboards. Detta för en mer varierad undervisning och som ett hjälpmedel för att nå ut med vår kunskap till alla våra elever.

 • Vi har nyligen byggt ut och öppnat upp till nya lokaler i direkt anslutning till nuvarande skola, där årskurs 7-9 bedriver sin verksamhet.

 • Vi har ett pedagogiskt team som stöttar elever med olika svårigheter i sin utbildning.

 • Vi har ett trygghetsteam som ska hjälpa och förebygga kränkande behandling.

 • Vi erbjuder läxstuga vardagar efter ordinarie skolundervisning

 • Vi erbjuder eleverna skolkör


Besök gärna våra sociala kanaler. Där kan ni bland annat se bilder från vår verksamhet!

Instagram - friskolanlyftet

Facebook - Friskolan Lyftet