• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • balls-3288124_1920
 • bright-3324408_1920
 • brush-2724384-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-445324-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-1209804-1920
 • crayons-1445053-1920
 • crayons-2262023_1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • drawing-2009815-1920
 • grass-2616911_1920
 • lego-blocks-2458575_1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pastel-2617770_1920
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pencils-2490611-1920
 • pens-2267254-1920
 • play-doh-3308878_1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • soap-bubble-439103_1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Den lilla skolan med det stora hjärtat

AKTUELLT

Klicka här
​​​​​​​för att logga in på Schoolsoft!
SPECIALIDROTT
NYTT FÖR 
LÄSÅR 21/22

​​​​​​​​​​​​​​
Läs mer här!VÄLKOMMEN TILL
​​​​​​​FRISKOLAN LYFTET!


​​​Enligt Friskolan Lyftets vision är det viktigt att eleven får möjligheten att äga sitt eget lärande. Undervisningen har blivit mer och mer individuell och i det individuella arbetet har lärarna en tydlig roll i att synliggöra lärsituationen, detta genom formativ bedömning, feedback, omdömen och tydlighet i klassrummet.
 
Friskolan Lyftet ska genom sin pedagogik sträva åt att ge alla elever de bästa förutsättningarna för deras studier. Detta ska uppnås genom en organiserad och strukturerad undervisning. Friskolan Lyftet vill även skapa olika forum för att ge eleverna ett tydligt elevinflytande. Friskolan Lyftet vill ge den unika individen rätt förutsättningar att hitta sin roll i gruppen, hur man berikar en grupp och hur man samarbetar.
 
Friskolan Lyftet strävar åt att vara en verksamhet där elever får en tro på sin egen förmåga, känner hoppfullhet inför framtiden och får mod att delta i samhället. Vår vision är att alla elever lämnar skolan stärkta och med en tro om framtiden.

Kort beskrivning av verksamheten
 • Vi är en grundskola där eleven har möjlighet att gå från förskoleklass ända upp till årskurs 9 på en och samma skola. 

 • Vi skapar en pedagogisk trygghet genom ett maxantal på 20 elever per klass, vilket ger eleven en tätare kontakt till våra pedagoger i alla situationer.

 • Alla elever på Friskolan Lyftet från årskurs 4 till årskurs 9 erbjuds gratis frukost innan skolstart, mellan klockan 07.20 – 07.50.

 • Vi erbjuder fritidsverksamhet på Lyftets fritids som är i direkt anslutning till elevens påbörjade och avslutande skoldag.

 • Vi erbjuder läxstuga vardagar efter ordinarie skolundervisning.
​​​​​​​

Besök gärna våra sociala kanaler. Där ni bland annat kan se bilder från vår verksamhet och ta del av aktuell information!

Instagram - friskolanlyftet

Facebook - Friskolan Lyftet
Vill du gör en ansökan för ditt barn till
​​​​​​​Friskolan Lyftet?

 TELEFONNUMMER TILL FRISKOLAN LYFTET!


VÄXEL 026-455 90 00

FRITIDS
KL 06:30-17:30
026-455 90 04

FÖRSKOLEKLASS- ÅK3
026-455 90 04

ÅRSKURS 4-6
026-455 90 05
​​​​​​​
ÅRSKURS 7-9
026-455 90 06

SCHOOLSOFT


All frånvarohantering och kontakt sker  via denna plattform.

Under fliken  Elev Schoolsoft finns mer information