• chalk-1320273-1280
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • letter-1219547-1920
 • paperclip 178126
 • pen 581881 1
 • pencils-2239879-1920
 • pens-2267254-1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Mötesprotokoll 

Föräldramöte 6 septmeber

Årskurs 8

Schema, lärare och Läxstuga
Gick igenom klassens schema, nytt ämne för åk 8 är hemkunskap. Ny lärare i musik Mats Andersson. Läxstuga på tisdagar kl. 15.10-16.10 där eleverna kan droppa in vid behov eller ”sätta upp” en fast tid som en del i ett åtgärdsprogram för att nå kunskapsmålen i något teoretiskt ämne.
 
Regler 
Gick igenom skolans regler, diskuterade framförallt mobilförbud på lektioner och förbud att filma och ta kort på varandra på raster.
 
Frånvaro, ledighet och skola 24

Sker före kl. 8.00, helst genom skola 24. Ringer ni till 070- 796 18 12 (åk 7-9) efter kl. 8.00 kan eleven få ogiltig frånvaro, då lärarna inte hinner kolla av telefonen innan första lektionen. Ledighetsansökan lämnas in i god tid, bla för att barnen ska få med sig skoluppgifter av undervisande lärare. Vid längre ledighet görs en individuell bedömning av elevens studiesituation där rektor ska bevilja ledigheten. Vi rekommenderar att utlandsvistelser och dyligt förläggs till lov för att eleverna inte ska missa för mycket undervisningstid.
 
IUP-samtal vecka 43
Torsdag 26 oktober och fredag 27 oktober.
 
Klassresa och klassföräldrar
Klassföräldrarna meddelade att det är kakförsäljning kvar att redovisa. De som har varit klassföräldrar under åk 7 ser gärna att några nya tar vid.
Tisdag 26 september kl. 18 träffas alla intresserade för att diskutera upplägg för få in medel till klasskassan.  
Greger diskuterar med klassen på klassrådstid om förslag på resmål för klassresa i åk 9.  
 
Prao vecka 8
SYV informerade om prao vecka 8 (måndag 19- fredag 23 februari). Eleverna ska ordna egen praoplats. Praoblanketten och Riskanalys ska vara inlämnad fredag 2 februari. 

Årskurs 7

Presentation av klasslärare Ida Edorsson och de föräldrar som var där. Ida har jobbat som lärare i 13 år, varav 2 år på Friskolan Lyftet. Hon undervisar klass 7 i matematik, naturvetenskapliga ämnen samt teknik.

Trivselregler

Vi delar ut trivselregler som gäller på skolan. Dessa ska skrivas på av både elever och föräldrar. Vi går igenom dessa samt konskevenstrappan som gäller om dessa regler bryts.

Sjukanmälan
Ska göras innan klockan 8.00. Helst till skola24, men man kan också meddela via telefonnummer 070-7961812 (Åk 7-9).

Nya kunskapskrav 
​​​​​​​När eleverna börjar i årskurs 7 så siktar man på att klara kunskapskraven för årskurs 9. Detta gör att kraven succesivt ökar från årskurs 7 till årskurs 9. Terminsbetyget för höstterminen 2017 kommer att bedömas till det som eleverna har presterat den här terminen. I de fall man inte hinner med alla ämnen som t ex i de naturorienterande ämnena, visas en * i det ämnet. Detta betyder att man inte har läst ämnet den terminen.  Det är terminsbetyg hela årskurs 7, 8 och halva åk 9. Sista betyget som man får när man slutar årskurs 9 är ett slutbetyg och då tittar vi lärare på vad eleven har presterat från åk 7-9.

Prov och läxor 
På coachningen på måndagar går vi alltid igenom vilka läxor och prov som de har under veckan. På hemsidan kan man under klassens flik, se vilka prov och stora inlämningar som de har de kommande veckorna. Men alla läxor skrivs inte ut på hemsidan. Utan barnen behöver lära sig eget ansvar och ha koll på sina läxor själva.

Föräldrarådsrepresentanter

Isaks mamma Annika och Eriks mamma Susanne.

Nyheter på skolan
 • Skolmat. Vi har ny matleverantör på skolan, Geflle Ångkök. Barnen verkar vara mycket nöjda med stort salladsbord och mat gjort från grunden, inga halvfabrikat.
 • Läxstuga. Tisdagar kl. 15.10 – 16.00 för alla som vill ha hjälp med läxor i No-salen. Läraren Ida kan hjälpa till med det mesta förutom spanska.
 • Utvecklingssamtal. Vi kommer att ha utvecklingssamtal vecka 47. Tider för utvecklingssamtal kommer att skickas ut senare.
 • Klasskassan. Klassen har lite över från försäljning i cafét förra terminen. De vill nu sälja kakor för att spara in pengar till en eventuell klassresa i åk 9. 
Övriga frågor
Önskemål om klasslista med telefonnummer, e-post och adress kommer att skickas hem med eleverna.
Skolfotografering torsdag och fredag vecka 40.​​​​​​