• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pens-2267254-1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Fritids

Sportlovsfritids

Mån 26 februari- fre 2 mars (v. 9)
Sista datum för anmälan till Sportlovsfritids var fredag 9 februariOBS! Ett oanmält barn nekas inträde till Fritids.

Fritids stängt 

Fredag 30 mars 
Måndag 2 april 
Tisdag 1 maj 
Torsdag 10 maj 
Onsdag 6 juni​​​​​​​ ​​​​​​​

Nya Fritidsavgifter 

Gävle kommun höjer avgifterna för skolbarnomsorg från 1 januari 2018
De nya avgifterna är följande:

Barn 1 (det yngsta barnet) 
2 % av avgiftsgrundande inkomst, dock högst 922 kronor/månad.

Barn 2 
1 % av avgiftsgrundande inkomst, dock högst 461 kronor/månad.

Barn 3 
1 % av avgiftsgrundande inkomst, dock högst 461 kronor/månad.
 
Med anledning av detta måste samtliga vårdnadshavare till barn i Friskolan Lyftets Fritidshem fylla i och lämna in blanketten 
​​​​​​​Inkomstförfrågan snarast.
OBS! Om blanketten inte lämnas in debiteras maxtaxa från och med januari 2018.

Fritids i ur och skur

Varje dag fram till kl. 15.30 håller Fritids till utomhus. Kläder efter väder är ett måste. Finns hjälm hemma är den välkommen då vi, när möjligt, åker pulka och madrass i lilla backen.

Fritidstider

Du som har barn i Friskolan Lyftets  Fritidshem ska lämna in blanketten 
​​​​​​​Fritidstider samt bifoga schema/ intyg.

Schemaändring

Blir ditt barn hemma från fritids eller den angivna fritidstiden ändras. Vänligen meddela fritidspersonalen detta snarast via T​​​el. 070- 372 22 40 

Kontakt

Johan Bentzer​​​​​​​​​​​​​​

johan.bentzer@friskolanlyftet.se​​​​​​​​​​​​​

070- 372 22 40 (Fritids-åk 1)

Sportlovsfritids

Måndag 26 februari- fredag 2 mars (v. 9)
Sista datum för anmälan till Sportlovsfritids var fredag 9 februari.
OBS! Ett oanmält barn nekas inträde till Fritids.

Viktigt om kompis

Vill ditt barn följa med ett annat barn hem efter fritids skall detta vara ordnat mellan er vårdnadshavare. Ni vårdnadshavare meddelar fritidspersonalen detta den aktuella dagen.

Extralådan

Det är viktigt att barnen har rätt kläder efter väder. 
Ta för vana att varje dag vid hämtning titta i extrakläderslådan om det är något som saknas och i så fall fylla på, samt att plocka ur era barns kläder ur torkskåpet.

Veckoschema 

Måndag Idrottsdag.
Vi går till fotbollsplanen (Helges IP) för de barn som vill följa med och har olika aktiviteter där.

Tisdag Ateljédag.
Vi nyttjar vår ateljé där de barn som vill får skapa utifrån sina intressen.

Onsdag IKT-dag.
Vi nyttjar vårt IKT-material (ipad, tv-spel, datorer) samt spelar brädspel.

Torsdag Bakdag.
Vi bakar i vårt kök olika saker varje vecka. Exempel på bak är matbröd och bak till högtider.

Fredag Filmdag. 
Barnen väljer demokratiskt vilken film vi ska titta på.

Måndag- fredag Mellanmål
Kl. 13.45 Förskoleklass-årskurs  1
Kl. 14.30 Årskurs 2-3

Ifyllda blanketter

För att en elev ska kunna börja på Fritids krävs att följande blanketter är ifyllda och skolan tillhanda innan eleven kan börja. 

Livsviktigt om nötter

Då vi har elever på Friskolan Lyftet med luftburen nötallergi får absolut ingenting innehållandes nötter eller spår av nötter tas med till, förtäras eller öppnas på skolan. Detta kan vara direkt förenat med livsfara!
​​​​​​​
Skolan rekommenderar därför att eleverna tar med sig frukt att äta när någonting ätbart ska medtagas. Läs mer.

Parfymfri zon

Friskolan Lyftet måste vara en parfymfri zon då skolan har elever med astma, allergier och kemisk intolerans. Skolan är till för alla. Därför är det av yttersta vikt att vi alla visar hänsyn genom att vara fria från parfymer och andra starka dofter. 
Läs mer.