• colored-pencil-2604456-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-2663935-1920
 • letter-1219547-1920
 • paperclip 178126
 • pen 581881 1
 • pencils-2239879-1920
 • pens-2267254-1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Fritids

Fritidstider

Det är vårdnadshavarens arbetstid/studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i fritidshem.
 • Vårdnadshavare är skyldig att redovisa sin arbetstid/studietid till skolan genom inlämnande av schema över sin arbetstid/studietid samt ifyllnad av blanketten Fritidstider (nedan).
 • Barn till föräldrar som är arbetssökande får nyttja sin plats från kl. 9.00 till och med kl. 14.00 varje dag. Arbetssökande styrks med inlämnande av intyg från Arbetsförmedlingen samt ifyllnad av blanketten Fritidstider (nedan). 
 • Barn till föräldrar som är sjukskrivna eller uppbär havandeskapspenning får nyttja sin plats från kl. 9.00 till och med kl. 14.00 varje dag. Sjukskrivning styrks med inlämnande av intyg från Försäkringskassan samt ifyllnad av blanketten Fritidstider (nedan). 
​​​​​​​Vid ändring skall skolan meddelas i god tid. 

Ifyllda blanketter

För att en elev ska kunna börja på Fritids krävs att nedanstående blanketter är ifyllda och skolan tillhanda innan eleven kan börja. 

Fidget spinners

Då Fidget spinners blivit mer en leksak än ett pedagogiskt hjälpmedel för många elever väljer skolan att använda sig av andra stressreducerade medel så som bland annat stressbollar.
Fidget spinners klassas nu som en leksak under hela skolvistelsen och får därför endast medtagas vid speciella leksaksdagar.

Schemaändring

Om ditt barn blir hemma från fritids eller om den angivna fritidstiden ändras vänligen meddela fritidspersonalen detta snarast via 
 • ​​​​​​​Tel. 070- 372 22 40 

Livsviktigt om nötter

Då vi har elever på Friskolan Lyftet med luftburen nötallergi får absolut ingenting innehållandes nötter eller spår av nötter tas med till, förtäras eller öppnas på skolan. 
Detta kan vara direkt förenat med livsfara!
​​​​​​​
Skolan rekommenderar därför att eleverna tar med sig frukt att äta när någonting ätbart ska medtagas. 
​​​​​​​​​​​​​​Läs mer.

Kontakt

Noor Sabah Hasan
​​​​​​​Noor.sabah-hasan​​​​​​​@friskolanlyftet.se
Johan Bentzer​​​​​​​​​​​​​​
Johan.bentzer@friskolanlyftet.se​​​​​​​​​​​​​
 • ​​​​​​​Tel. 070- 372 22 40