• colored-pencil-2604456-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-2663935-1920
 • letter-1219547-1920
 • paperclip 178126
 • pen 581881 1
 • pencils-2239879-1920
 • pens-2267254-1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Gymnasievalet till höstterminen 2018

Gymnasieprogram

12 st Yrkesförberedande program (Yrkesprogram)
6 st Högskoleförberedande program
5 st Introduktionsprogram

Yrkesförberedande program

Efter utbildningen på ett yrkesförberedande program ska det vara möjligt att börja jobba. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden.

För att vara behörig krävs GODKÄNT (E) betyg i 8 st ämnen:
 • Svenska/svenska som andra språk
 • Engelska
 • Matematik
 • + 5 st valfria ämnen

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program lägger grunden för fortsatta studier på högskola. I gymnasieskolan finns 6 st högskoleförberedande program. Dessa utbildningsalternativ ger en bra studiegrund för fortsatta studier på universitet eller högskola efter gymnasiet, framförallt inom det aktuella programmets område.

För att vara behörig krävs GODKÄNT (E) betyg i 12 st ämnen:
 • Svenska/svenska som andra språk
 • Engelska
 • Matematik
 • + 9 st valfria ämnen (Se särskilda krav till vissa program)

Särskilda krav till vissa program

För att vara behörig till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet krävs:
 • Att 4 av de 9 valfria ämnena ska vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.
För att vara behörig till Teknikprogrammet och det Naturvetenskapliga programmet krävs:
 • Att 3 av de 9 valfria ämnena ska vara biologi, fysik och kemi.

Introduktionsprogram

Inom gymnasieskolan finns det 5 st introduktionsprogram. Dessa är till för de elever som inte är behöriga till ett Yrkesförberedande- eller Högskoleförberedande program. På Introduktionsprogrammen läser du in behörighet till ett ”vanligt” gymnasieprogram. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan.

Inriktning

Alla gymnasieprogrammen förutom Vård- och omsorgsprogrammet har inriktningar. Dessa inriktningar visar vad gymnasieprogrammet kommer att fokusera på.
Exempel. På Samhällsvetenskapsprogrammet finns det 3 st inriktningar:
Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information & kommunikation, som alla berättar om vilka ämnen inom Samhällsvetenskapsprogrammet som det fokuserar på.

Ämnen

Alla gymnasieprogram pågår i 3 år och omfattar minst 2500 poäng.
Ett gymnasieprogram består av flera gymnasieämnen som i sin tur består av gymnasiekurser. På ett gymnasieprogram läser du ett visst antal gymnasiepoäng, gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningar, valbara kurser och gymnasiearbete. På vissa gymnasieprogram ingår 15 veckors praktik (APL- arbetsplatsförlagt lärande).
Varje avklarad gymnasiekurs ger dig 50 eller 100 gymnasiepoäng där en veckas studier alltid motsvarar 25 poäng.

I grundskolan har du läst i stort sett samma ämnen som alla andra i din årskurs. I och med ditt gymnasieval har du möjlighet att själv bestämma vilka ämnen du vill fördjupa dig i. Vissa ämnen är fortfarande gemensamma för alla men många kurser är valbara (inom programfördjupningen och inom individuellt val). Vissa kurser är obligatoriska men beror på just vilket program och inriktning du har valt.

Gemensamma ämnen

Oavsett vilken utbildning du väljer så kommer du som gymnasieelev att läsa några ämnen som är gemensamma för alla gymnasieskolor och program.
De gemensamma ämnena är:
 • Engelska
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Programgemensamma ämnen

De ämnen som alla elever på ett visst program läser, oavsett inriktning.

Programfördjupning

Ett antal poäng (olika antal på olika program och ibland beror antal poäng även på inriktning inom programmet), som bör "fyllas" med kurser från listor på kurser, som får läsas som programfördjupande på just det programmet. Syftet är att du ska kunna specialisera dig inom ett visst kunskapsområde.

Individuellt val

200 poäng, som eleven väljer fritt av alla de kurser som skolan kan erbjuda. Frihet här begränsas av skolans kursutbud samt att i vissa fall är eleven "tvungen" att välja vissa kurser, t ex. för att få Grundläggande behörighet till högskolestudier på ett yrkesprogram.

Utökad kurs

En extra kurs, som läses utöver programmets 2500 poäng. Det är ett undantag som rektor på programmet (i fall det finns särskilda skäl) kan bevilja. Ansökan om att få läsa utökade kurser går oftast via skolans Studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiearbete

En kurs på 100 poäng, som fungerar som "ett kvitto" på att eleven är tillräckligt förberedd för sitt yrke eller för eftergymnasiala studier. Gymnasiearbete är en sort sammanfattning av utbildningen på programmet. Gymnasiearbete kan betygsättas med F eller E och det är obligatoriskt att få betyget E för att ha rätt att få ut gymnasieexamen.

Gymnasieexamen

Utbildningen på ett Yrkesförberedandeprogram syftar till en yrkesexamen. Utbildningen på ett Högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas gymnasieexamen. Gymnasieelever som uppnår kraven för gymnasieexamen får Examensbevis. Övriga elever får Studiebevis.

Yrkesexamen

För att nå en yrkesexamen krävs:
 • 90 procent godkända (E) betyg av dina 2500 gymnasiepoäng.
 • Av de programgemensamma ämnena måste minst 400 poäng vara godkända.
 • Gymnasiearbetet ska vara godkänt.
GODKÄNT (E) betyg i:
 • Svenska/svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1
Yrkesexamen med grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå krävs GODKÄNT (E) i:
 • Kurser i svenska/svenska som andraspråk 2 och 3
 • Engelska 6

Högskoleförberedande examen

För att nå en högskoleförberedande examen krävs:
 • Minst 90 procent godkända (E) betyg av dina 2500 gymnasiepoäng.
 • Gymnasiearbetet ska vara godkänt.
GODKÄNT (E) betyg i:
 • Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1
En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet

Från och med höstterminen 2017 kan elever vid de yrkesförberedande programmen välja till och läsa fler kurser för att få en grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Detta är frivilligt.

Antagningspoäng

När du söker till en gymnasieskola och ett gymnasieprogram gör du det baserat på dina betyg från högstadiet. Dina betyg värderas i poäng och dina sammanlagda betygspoäng kallas meritvärde. Räkna ut ditt meritvärde

Betygsvärden:
A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng

Borgarskolan

Borgarskolan har 3 yrkesförberedande program, 3 högskoleförberedande program samt språkintroduktion för elever som är nyanlända till Sverige.

Ekonomiprogrammet:
- inriktning Ekonomi
- inriktning Juridik

Estetiska programmet:
- inriktning Estetik och media

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet:
- inriktning Administrativ service
- inriktning Handel och service

Hotell- och turismprogrammet:
- inriktning Hotell och konferens

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)- Handel- och administrationsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet + sporterna Fotboll, Friidrott, Golf eller Ishockey

Lokalt utformad idrottsutbildning (LIU)- Samtliga program + valfri lag- eller individuell sport

Samhällsvetenskapsprogrammet:
- inriktning Medier, information och kommunikation
- inriktning Samhällsvetenskap

​​​​​​​Läs mer.

Polhemsskolan

Polhemsskolan har 1 högskoleförberedande program och 8 yrkesförberedande program

Barn- och fritidsprogrammet:
- inriktning Pedagogiskt arbete
- inriktning Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet:
- inriktning Husbyggnad
- inriktning Mark och anläggning
- inriktning Måleri

El- och energiprogrammet:
- inriktning Automation
- inriktning Dator- och kommunikationsteknik
- inriktning Elteknik

Hantverksprogrammet:
- inriktning Frisör
- inriktning Textil design

Industritekniska programmet

Introduktionsprogram:
- Språkintroduktion
- Yrkesintroduktion
- Programinriktat individuellt alternativ
- Preparandutbildning
- Individuellt alternativ

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)- Teknikprogrammet + sporterna Fotboll, Friidrott, Golf eller Ishockey

Lokalt utformad idrottsutbildning (LIU)- Teknikprogrammet + valfri lag- eller individuell sport

Restaurang- och livsmedelsprogrammet:
- inriktning Bageri och konditori
- inriktning Kök och servering

Teknikprogrammet:
- inriktning Design och produktutveckling
- inriktning Informations- och mediateknik
- inriktning Samhällsbyggande och miljö
- inriktning Teknikvetenskap

VVS- och fastighetsprogrammet:
- inriktning Fastighet
- inriktning Kyl- och värmepumpsteknik
- inriktning VVS

Vård- och omsorgsprogrammet

Läs mer.
Gymnasiemässan

Onsdag 11 oktober kl. 17-20

Hemsidor med allt du behöver veta om ditt gymnasieval