• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pens-2267254-1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Informationsbrev

Vecka 5, 6 och 7

Här kommer ett lite längre veckobrev som täcker de tre veckorna som vi har till Praoveckan och det sedan efterkommande sportlovet. Jag vill särskilt flagga för kommande prov och inlämning av Praoblankett.
 

Vecka 5

Måndag 29 januari kl. 17.30- 18.30 Föräldramöte åk 7-9
Torsdag 1 februari Redovisning i Engelska + Prov i NO (Biologi)- Blodomloppet.
Fredag 2 februari Prov i SO (Religion)-Kristendomen, sidan 1 i Målbeskrivningen Kristendomens historia. Studiematerial hittar du här
Sista dagen att lämna in Praoblankett och Riskanalys.
 

Vecka 6 

Inga prov denna vecka. Hårt jobb inför vecka 7.
 

Vecka 7

Tisdag 13 februari kl. 9.30-11.20 Bio Filmstaden Sameblod.
Prov i Matematik- Samband (del 1).
kl. 17.30- 19.00
Föräldrarådsmöte.
Onsdag 14 februari Friluftsdag på Kungsberget.
Torsdag 15 februari Prov i Matematik- Samband (del 2).
Redovisning i Svenska om språkhistoria. 
Fredag 16 februari Inlämningsuppgift i SO (Religion)- Kristendomen i Sverige
(sid 2 i Målbeskrivningen i Kristendomens historia. Studiematerial hittar du här. ​​​​​​​

Greger

Uterast varje tisdag

OBS! Varma kläder!

Vecka 2 

Här är terminens första veckobrev.

Uteraster varje tisdag
Från och med vecka 3 kommer varje klass på skolan att ha en uterastdag.
Åk 8s dag är tisdagar och då kommer eleverna att vara utomhus under alla raster. OBS! Tänk på är att ha varma kläder med sig dessa dagar!
 
Pågående arbetsområden 
SO Fram till sportlovet kommer vi att läsa Religion, närmare bestämt Kristendom, dess olika inriktningar och religionens historia. Mer info kring detta hittar ni här

Matematik Uppstart av ett nytt arbetsområde om funktioner och Algebra.

NO Vi arbetar med blodomloppet.

Svenska Vi börjar arbeta med Nordiska språk och dialekter.

Engelska Vi startar upp kapitel 3 i Final assigment.
 
Läxstuga
Slutligen vill jag påminna om möjligheten att utnyttja Läxstugan på tisdagar kl. 15.10-16.00 som är ett utmärkt tillfälle att ta igen saker man kommit efter i.
 
Med vänliga hälsningar

Greger

Föräldrarådsmöte

Onsdag 6 december kl. 17.30-19.00
Huvudbyggnaden Sal C4
Om det är något ni vårdnadshavare önskar ska tas upp på mötet kontakta klassens representant:
Izabellas pappa Björn.

Vecka 49 

Veckorna går fort och det är nu endast tre veckor kvar på denna termin.
Här följer information om vad som händer och sker de sista veckorna.
 
Måndag 4 december 
Inlämningsuppgift i SO-Redovisning av årets Nobeltema Frihet.

Onsdag 6 december
Inlämningsuppgift i NO- Sex och samlevnad.
Inlämningsuppgift i Svenska- Dikt.                   
Föräldrarådsmöte kl. 17.30- 19.00. 

Fredag 8 december
Elevens val- Nobel. 
kl. 8.30 Nobelprisutdelning i skolmatsalen.
kl. 12.00 Nobellunch (Åk 5-9)
Skoldagen slutar kl. 13.00

Vecka 50

Onsdag 13 december
Prov i Engelska- Section 2.
Luciatåg i Skolmatsalen kl. 9.15 (Åk 5-9) OBS! Ingen frukostservering denna dag!

Vecka 51 

Måndag 18 december
Inlämningsuppgift i SO- FN och EU.
 
Onsdag 20 december
Inlämningsuppgift och redovisning i Engelska- Final Assignment. 
Betygen sätts.
 
Torsdag 21 december
Elevens val. Skolan erbjuder olika aktiviteter utifrån elevernas önskemål.
Skoldagen slutar kl. 14.00.
 
Fredag 22 december
Städning, jullunch, betygsutdelning och terminsavslutning.
Skoldagen slutar kl. 13.00.

Greger

Nobel 2017: Frihet

Vecka 47 Hela skolan påbörjar ett gemensamt arbete i samtliga ämnen kring årets Nobeltema: Frihet. 
Fredag 8 december Nobellunch för hela skolan. Fredspris, NO-pris och Litteraturpris delas ut. 

Vecka 47 

Hej!
Här följer information om vad som händer denna vecka.

Matematik Vi startar upp ett nytt arbetsområde: Algebra.

NO Vi startar upp ett nytt arbetsområde: Sex och samlevnad.

Måndag 20 november Vi startar upp årets Nobeltema Frihet.

SO Det globala samhället + Nobeltema Frihet. Måndag 4 december (v.49)-Redovisning av årets Nobeltema.

Svenska Påbörjar Nobeltema Frihet i poesiform.

Engelska Påbörjar Section 2 med tillhörande grammatikövningar.

Vecka 48 

Här följer information om vad som händer denna vecka.

Fredag 1 december Prov i SO (Samhällskunskap)- Det globala samhället 
​​​​​​​Målbeskrivning sid. 1.
 
Det var allt för denna gång.
 
Greger

Kom ihåg vecka 42

Måndag 16 oktober
Prov i SO– Klimat. Instuderingsmaterial.

Tisdag 17 oktober 
​​​​​​​Eleverna i åk 7-9 får besök av RFSL.

Vecka 41 och 42 

Hej här kommer lite information kring vad som händer under veckorna framöver.
Eleverna har fått med sig information hem om hur ni som vårdnadshavare besvarar Skolinspektionens Skolenkät. 

Jag vill även påminna om läxstugan i sal C2 på tisdagar kl. 15.10- 16.10 där eleverna kan få stöd och hjälp med läxor. Omprov kommer även att förläggas till denna tid.

Greger

Vecka 39 och 40

Här kommer information om vad som händer i skolan under två veckor framöver.


Vecka 39

Måndag 25 september Börjar med nytt arbetsområde i SO-Klimat
Onsdag 27 september Prov i Matematik
Torsdag 28 september Prov i Engelska + Prov i NO (Kemi)

Vecka 40

Torsdag 5 oktober Skolfotografering

Greger

SO-planering 

Höstterminen 2017

Se nedan.
Fil saknas

Vecka 37 och 38

Här kommer terminens första veckobrev.
Först vill jag tacka för ett bra föräldramöte. Bra uppslutning, jag tror att vi hade den bästa föräldrarepresentationen på skolan, och kul att klassen lyckats samla ihop så mycket till klasskassan redan i åk 7. Det blir spännande hur långt detta kan räcka till klassresa i åk 9.
Minnesanteckningar från mötet finner ni längre ned.
Jag kommer att sikta på att skicka veckobrev varannan vecka, dvs jämna veckor.
I breven tar jag upp saker som händer de två nästkommande veckorna, framför allt då vilka prov, redovisningar och/eller inlämningsuppgifter som ska göras. 

Vecka 37

Fredag 15 september Inlämning SO och Svenska- Ett land som en berättelse. 
Eleverna väljer ett land och en stad i landet. Letar upp geografisk fakta om landet i en kartbok. Denna fakta skriver de ned i en text, gärna i skönlitterär form. 

Vecka 38

Måndag 18 september Prov SO (Geografi)- kartbokskunskap. Eleverna löser vissa uppgifter genom att använda en atlas.
Torsdag 21 september Muntlig redovisning svenska.
Fredag 22 september Prov i  SO (Geografi)-Namngeografi. Världens större floder, hav, sjöar, berg och öar. Utan kartbok. 

Minnesanteckningar föräldramöte 6 sept 

Dagordning

Schema, lärare och Läxstuga
Gick igenom klassens schema, nytt ämne för åk 8 är hemkunskap. Ny lärare i musik Mats Andersson. Läxstuga på tisdagar kl. 15.10-16.10 där eleverna kan droppa in vid behov eller ”sätta upp” en fast tid som en del i ett åtgärdsprogram för att nå kunskapsmålen i något teoretiskt ämne.
 
Regler 
Gick igenom skolans regler, diskuterade framförallt mobilförbud på lektioner och förbud att filma och ta kort på varandra på raster.
 
Frånvaro, ledighet och skola 24
Sker före kl. 8.00, helst genom skola 24. Ringer ni till 070- 796 18 12 (åk 7-9) efter kl. 8.00 kan eleven få ogiltig frånvaro, då lärarna inte hinner kolla av telefonen innan första lektionen. Ledighetsansökan lämnas in i god tid, bla för att barnen ska få med sig skoluppgifter av undervisande lärare. Vid längre ledighet görs en individuell bedömning av elevens studiesituation där rektor ska bevilja ledigheten. Vi rekommenderar att utlandsvistelser och dyligt förläggs till lov för att eleverna inte ska missa för mycket undervisningstid.
 
IUP-samtal vecka 43
Torsdag 26 oktober och fredag 27 oktober.
 
Klassresa och klassföräldrar
Klassföräldrarna meddelade att det är kakförsäljning kvar att redovisa. De som har varit klassföräldrar under åk 7 ser gärna att några nya tar vid.
Tisdag 26 september kl. 18 träffas alla intresserade för att diskutera upplägg för få in medel till klasskassan.  
Greger diskuterar med klassen på klassrådstid om förslag på resmål för klassresa i åk 9.  
 
Prao vecka 8
SYV informerade om prao vecka 8 (måndag 19- fredag 23 februari). Eleverna ska ordna egen praoplats. Praoblankett och Riskanalys ska vara inlämnad fredag 2 februari. 

Greger