• abacus-1866497-1920
 • alphabet-1223623-1920
 • art-1869490-1920
 • chalk-1320273-1280
 • chalk-2106363-1920-1-
 • chalk-672187-1920
 • color-1834643-1920
 • color-866060-1920
 • colored-pencil-2604456-1920
 • colored-pencils-1506589-1920
 • colored-pencils-2361661-1920
 • colors-768691-1920
 • colours-2571175-1920
 • crayon-2009816-1920
 • crayon-2162075-1920
 • crayon-2524562-1920
 • crayons-2663935-1920
 • crayons-390763-1920
 • letter-1219547-1920
 • palette-3046067-1920
 • paperclip 178126
 • pen 581881 1
 • pen-2000538-1920
 • pencils-2239879-1920
 • pens-2267254-1920
 • school-supplies-2690530-1920
 • trash 104739
 • hands 11440
 • colored pencil 233758
 • wooden toys 116701
 • colored pencils 2127251
 • pencils 695380
 • colored pencils 1761449
 • brush 96240
 • lyrics 884879
 • heart 762564
 • color 1226144
 • color 241299
 • artistic 20555
 • colour 818268
 • music 433303
 • artistic 2061
 • artistic 2063
 • artistic 2065
 • bright 2796
 • chalk 1551569
 • color 1241879
 • color 1305606
 • notebooks 991862
 • color 1551469
 • color 787251
 • colored 166920
 • number 703136
 • tennis 897193
 • colored pencil 530838
 • colored pencils 1053282
 • colored pencils 1073675
 • cretaceous 178345
 • colored pencils 1609930
 • colored pencils 1631833
 • colored pencils 175263
 • pencils 389993
 • cretaceous 610146
 • colored pencils 269802
 • flecked 1228712
 • colored pencils 374146
 • colored pencils 374147
 • cube 659155
 • colored pencils 374771
 • colored pencils 656165
 • fabric 505184
 • colour pencils 450621
 • keyboard 191805
 • colour pencils 450624
 • notebooks 991858
 • ironing beads 1158176
 • crayons 21251
 • lego 252602
 • crayons 879974
 • green 1738220
 • highlighter 603995
 • notebooks 991860
 • soccer 670058
 • pencils 891411
 • paint 958689
 • pencils 1365337
 • paper 571937
 • pencils 389994
 • rubber bands 350095
 • crayons 879973
 • pens 1080451
 • pens 1129434
 • play stone 1743648
 • pencil 341809
 • paperclip 168336
 • painting 1067686
 • wax 1175873
 • paper 571938
 • colorful 1022022
 • knit 637084

Informationsbrev

Ämnesinformation 

Svenska 
Bokläsning och recensionsskrivning.

Matematik 
Algebra (kap. 4).
Prov Ons 7 feb (v. 6) delprov 1.
​​​​​​​Prov Tors 8 feb (v. 6) delprov 2.
​​​​​​​
SO 
Religion- Judendom, Kristendom och islam.
Prov Fre 2 feb (v. 5) Judendom.
Prov Fre 9 feb (v. 6) Kristendom.
Prov Fre 23 feb (v. 8) Islam.

NO 
Fysik- Materia och elektricitet. 
Prov Fre 9 mars (v. 10).

Engelska 
Muntlig framställning.
Redovisning Ons 31 jan (v. 5).

Slöjd 
​​​​​​​
Individanpassad slöjd- framställa slöjdföremål från egna idéer. 

Kungsberget åk 7-9

Onsdag 14 februari 
kl. 8.20
 Buss går från skolan
kl. 16.30 (ca) Buss tillbaka på skolan

Vecka 5 och 6 

Hejsan alla föräldrar!
Måndag 29 januari hade vi föräldramöte för åk 7-9. Se protokollet nedan för information om vad som togs upp på mötet.

Friluftsdag i Kungsberget onsdag 14 februari
Åk 7-9 kommer att ha friluftsdag onsdag 14 februari där vi kommer att åka till Kungsberget för en hel dags skidåkning. Skolan står för alla kostnader.
Vi kommer att grilla hamburgare/vegburgare på plats. Vill man ha med sig lite extra matsäck så går det självklart bra, samt om man vill hamed sig en mindre summa pengar att köpa godis för. Det kommer att bli en lång men rolig dag då vi åker med buss från skolan kl. 08.20 och kommer tillbaka till skolan ca kl. 16.30.
 
Hälsningar
Ida

Protokoll Föräldramöte åk 7-9

Måndag 29 januari

Föräldramötet inleddes med en gemensam information för samtliga vårdnadshavare i årskurs 7-9 där skolans sociala team presenterade sig själva och hur de arbetar på skolan. 

Annika Damberg arbetar som ungdomskonsulent och finns på skolan för eleverna om de behöver samtala, har frågor eller funderingar. I det sociala teamet ingår förutom Annika Damberg även Janne Blank, Jessica Utter och Mats Andersson. 
Tillsammans arbetar de förebyggande mot kränkningar och kring värdegrundsfrågor med eleverna i samtliga skolans klasser genom bland annat värderingsövningar, diskussioner och peptalk. Allt för att den sociala delen, arbetsklimatet och trivseln för eleverna ska bli så bra som möjligt. 
Har ni vårdnadshavare några funderingar om samtal eller annat så går det bra att kontakta det sociala teamet via deras E-postadresser eller telefonnummer som du finner under respektive namn här.

Rektor Stefan Wehlin informerade även om så kallad lovskola som ska erbjudas elever i årskurs 8 och 9 som inte når målen och därigenom riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan.
 
Kort om lovskola
En huvudman är skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två elevgrupper. Dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Dels till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program.

Lovskola ska anordnas i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive 9 och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar.

Huvudmannen kan frivilligt anordna lovskola under annan tid än under juni i syfte att räkna av tid från skyldigheten att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola.
Läs mer om lovskola på skolverkets hemsida.  

Föräldramötet fortsatte sedan enskilt i respektive hemklassrum. 

Föräldramöte åk 7 

Klasskonto
Klassen har fått information om att sälja kryddor. Detta kommer vi att göra till efter sportlovet, där vi kommer att ta in beställningarna. De är relativt bra priser och bra förtjänst på dessa kryddor.

Läget i klassen
Eleverna är drivna och vill lära sig, de arbetar för det mesta bra under lektionerna. De kan bli lite trötta på eftermiddagarna och vara lite röriga.  Men klassen får ofta beröm då de är duktiga, intresserade och vill lära sig.

Viktiga datum
Utvecklingssamtal under vårterminen sker under vecka 11. Tider för samtal kommer att skickas hem med eleverna i pappersform där ni som vårdnadshavare bekräftar om ni kan komma eller behöver byta den tilldelade tiden.

Årskurs 7-9 åker till Kungsberget för friluftsdag onsdag 14 februari för en heldag med skidåkning. Skolan står för hela dagens utgifter och eleverna har möjlighet att prova på skidåkning.

Tips!
Läxstuga åk 4-9 på Tisdagar kl. 15.10- 16.00.
Jättebra att gå till för att träna inför prov och göra läxor eller att stärka sig i de ämnen som man är svag i.

Föräldramöte åk 7-9

Måndag 29 januari (v. 5)
kl. 17.30- 18.30

Ämnesinformation 

Svenska 
​​​​​​​Bokläsning och recensionsskrivning. 

Matematik
Avslutar geometrikapitlet under vecka 3 och börjar med kap. 4- Algebra. Prov på kap. 4 (vecka 6):
 • Onsdag 7 februari delprov 1.​​​​​
 • Torsdag 8 februari delprov 2.
SO
Religion- Kristendom, Judendom och Islam.

NO 
Redovisning om Rymden via Power Point vecka 3. Vecka 4 börjar arbetsområde Elektricitet.

Engelska 
Muntlig framställning med muntlig redovisning under vecka  4.

Slöjd 
Individanpassad slöjd- framställa slöjdföremål efter egna idéer.

Vecka 3 och 4 

Hejsan alla föräldrar!
Nu har vårterminen börjat med buller och bång. Vi började med vanliga lektioner efter schemat på en gång efter vinterlovsledigheten och är nu i full fart i alla ämnen. Ni ser datum för aktuella prov och inlämningsuppgifter här.

Föräldramöte åk 7-9
Vi kommer att ha Föräldramöte för åk 7-9 Måndag 29 januari kl. 17.30- 18.30. 
Rektor Stefan inleder mötet i skolmatsalen med gemensam information.
Mötet fortsätter sedan klassvis tillsammans med oss klasslärare i respektive hemklassrum. (De övriga klasserna på skolan kommer att ha föräldramöte ett annat datum). Ni vårdnadshavare kommer att få hem en blankett där ni ska fylla i om ni kan komma på mötet. 

Det var allt för denna gång! 
 
Hälsningar
Ida

Onsdag 20 december

Betygen sätts
Alla rester/omprov måste vara klara.

Torsdag 21 december

kl. 8.20- 14.00 Elevens val

Fredag 22 december

kl. 8.20- 13.00 Terminsavslutning
kl. 12.00 Jullunch

Tisdag 9 januari

kl. 8.20 Skolan börjar enligt schema

Ämnesinformation

Svenska 
Vi arbetar främst med engelska de sista två veckorna, då vi tagit lite tid ifrån engelskan när vi arbetat med Nobel.
 
Matematik 
Geometri, vinklar, räknat ut omkrets på olika figurer samt skala.
 • Prov måndag 18 december (v. 51)- Del 1 av grundkursen. 
SO 
Lag och rätt. 
 • Prov tisdag 19 december (v. 51) -Del 2.
NO 
Vi arbetar mycket med matematik på slutet av terminen.
Vi kommer börja introducera Fysik- Rymden.   

Engelska
 
 • Prov fredag 15 december (v. 50)- Section 2.
 • Inlämning av final assignment tisdag 19 december (v. 51).
Slöjd Individanpassad slöjd.  Eleverna arbetar med sina egna idéer att framställa slöjdföremål.  

Vecka 50 och 51 

Hejsan alla föräldrar!
Nu börjar det leda mot vinterlov och lite ledighet. Det märks på klassen då de kan vara lite röriga på rasterna men arbetar fortfarande bra på lektionerna.

Nu på slutet av terminen blir det lite annat än vanliga lektioner. 
Under vecka 51 har vi lektioner efter schemat under måndag och tisdag samt onsdag, då betygen sätts.
Torsdag 21 december är det Elevens val-dag då eleverna får välja bland olika aktiviteter. 
Fredag 22 december är det terminsavslutning med fika och städning av klassrum och skåp. Vi avslutar dagen med jullunch och att eleverna får sina terminsbetyg.
Det var allt för denna gång! 

Hälsningar
Ida

IUP-samtal vecka 47

Måndag 20 november
Tisdag 21 november
Torsdag 23 november
​​​​​​​Fredag 24 november
Vårdnadshavare förbereder sig inför samtalet genom att ta del av alla omdömen i Skola 24.

Pågående arbeten

Svenska Läsförståelse i olika former. Vi kommer även att skriva texter om Frihet för skolans Nobeltema.  
 
Matematik Geometri.
Prov måndag 20 november (v.47)-Enheter del 2.     

SO Samhällskunskap- Lag och rätt. Närvara vid rättegång vecka 47. 

NO Teknik- Teknikutveckling.  Om hur t ex krig och krigsmedel har utvecklat tekniken. Ämnet kopplas till skolans Nobeltema Frihet.

Engelska Chapter 2- Looks.
Vi kommer även att skriva texter om Frihet för skolans Nobeltema.

Slöjd Individanpassad slöjd- Framställa slöjdföremål efter egen idé.  

Vecka 47 och 48 

Hejsan alla föräldrar!
Jag har varit på semester en vecka. Det blev tyvärr lite längre, då min dotter fick vattkoppor och jag fick stanna några dagar extra för att få godkänt att flyga hem.

Utvecklingssamtal vecka 47
Under vecka 47 kommer vi att ha våra individuella utvecklingssamtal. Samtalstiderna har skickats ut tillsammans med informationsbrevet.
Skulle ni inte kunna komma på utsatt tid kontaktar ni mig för ny tid.
Inför samtalet finns alla omdömen på skola 24. Ni kommer att kunna läsa dessa från och med fredag 17 november. Det är bra om ni läser igenom dessa innan samtalet med ert barn, så att vi är förberedda och hinner med så mycket som möjligt under samtalet. 

Det var allt för denna gång.
 
Hälsningar
Ida


Viktiga datum

Vecka 47 
Individuella utvecklingssamtal

Pågående arbeten

Svenska Läsförståelse i olika former.

Matematik Kapitel 2- Enheter.
Onsdag 15 november (v. 46) 
Prov del 1.
Torsdag 16 november (v. 46) 
Prov del 2.

SO Samhällskunskap-Lag och rätt.

NO Kemi- säkerhet I labbsalen och grundläggande kemi. 
Fredag 10 november (v. 45) Inlämning av instuderingsfrågor + Läxa: Ämnena.
​​​​​​​

Engelska Chapter 2- Looks.

Slöjd Individanpassad slöjd- att framställa slöjdföremål utifrån egna  idéer.

Vecka 45 och 46 

Hejsan alla föräldrar!
Veckan efter lovet är jag på semester, måndag till torsdag. Siri kommer att vara vikarie för mig. Det är en gammal elev som har gått på Friskolan lyftet och som tidigare har vikarierat på fritids. 

Det är några av barnen som ännu inte har betalat för kakorna. Jag kommer att  påminna dessa elever igen fredagen vecka 45.
Ska man swisha så är det till mitt telefonnummer.  Märk då swishen med den säljande elevens namn.
Fakturan till kakbolaget är betald, det är endast vinsten som ska in nu.
Det finns 10 kakburkar kvar så är det några som vill köpa så finns det. Dessa 10 kvarvarande kakburkar är följande:
 • Kajsas kafékakor
 • Kapten Pelles lakrits
 • Lillebrors bästa kolablandning
 • Mammas chokladbollar.
Jag försöker sälja några hos personalen på skolan. 

Höstfesten fredagen 27 oktober gick bra trots att det kom många barn och trots en ganska så hög ljudnivå. Det var förståeligt om era ungdomar var trötta dagen efter, jag var i alla fall helt slut.

Under vecka 47 kommer vi att hålla våra individuella utvecklingssamtal. Samtalstider skickas ut via E-post samt med lapp hem fredag 10 november (vecka 45). Ni vårdnadshavare ska då skriva på den och jag få tillbaka lappen så snart som möjligt. Om tiden inte passar och ni behöver byta tid gör ni det antingen genom att på lappen ange förslag på ny tid eller genom att kontakta mig via E-post. 
Det var allt för denna gång! 
 
Hälsningar
Ida

Viktiga datum

Måndag 16 oktober (v. 42)
Kakorna levereras.

Fredag 27 oktober (v. 43)
Klassen arrangerar höstfest på skolan för eleverna i åk 1-6.

Pågående arbeten

Svenska Lässtrategier.

Matematik Kapitel 2- Enheter.
Onsdag 15 november (v. 46) Prov 1.
Torsdag 16 november (v. 46) Prov 2.
   
SO Klimat och väder.
Fredag 27 oktober (v. 43) Prov.

NO Kemi- säkerhet i labbsalen och grundläggande kemi.
Fredag 27 oktober (v. 43) Inlämning av svar på instuderingsfrågor.

Engelska Chapter 2- Looks.   
Fredag 20 oktober (v. 42) Inlämning och redovisning av final assignment.

Vecka 42 och 43 

Kakförsäljning
Nu har vi beställt kakorna, totalt 360 lådor. Vi beställde 28 extra lådor, då vi fick vinst om 21 kr per låda istället för 20 kr per låda. Dessa har vi tänkt att sälja i efterhand. 
Kakorna levereras redan nu på måndag 16 oktober.
Så för de barn som har många lådor kan det vara tacksamt om någon förälder kan hjälpa till att hämta dessa, eller så kan de ta med en stor väska att packa i. För några av eleverna räcker det dock inte med en väska.

När de får med sig kakorna hem att lämna ut till de som har beställt ska de ta betalt 50 kr per låda, kontant eller via swish till mitt telefonnummer, 
märk swishen med den säljande elevens namn.

Jag kommer sedan att betala fakturan till kakbolaget som ska vara betald senast den 16 november.  

Höstfest
Jag har fått några föräldrar att ställa upp på höstfesten fredag 27 oktober som vi kommer att anordna för de yngre eleverna på skolan. Men om det finns några fler föräldrar som kan hjälpa till vore det jättebra! Det kommer att vara mellan kl. 16-21. Om man kan man vara med en del av den här tiden så är det också till stor hjälp. Skicka ett mejl till mig om ni kan vara med och hjälpa till.

Det vore också tacksamt om ni föräldrar kan svara på Skolinspektionens skolenkät för vårdnadshavare. 

Det var allt för denna gång!  
Ida

Viktiga datum

Fredag 6 oktober kl. 8.30 (v. 40) 
Skolfotografering.
​​​​​​​
Måndag 9 oktober  (v. 41)
Kakbeställningarna ska in.

Pågående arbeten

Svenska Lässtrategier.

Matematik Kap. 1- Taluppfattning. Onsdag 4 oktober Prov del 1 .
Torsdag 5 oktober Prov del 2 .

SO De har nu snart arbetat klart med Geografi.
Tisdag 3 oktober Prov om länder.
Efter provet kommer vi att börja arbeta med klimat och väder.

NO Vi har idag avslutat biologiavsnittet. Vi kommer att arbeta med kemi- säkerhet i labbsalen och grundläggande kemi, fram till höstlovet.  

Engelska Chapter 2- Looks.

Vecka 40 och 41 

Nu har klassen haft sina första prov. De är verkligen jätteduktiga på att använda tiden i skolan och jag hoppas att de även tränar extra efter skolan.
Ni kommer att få information av mig om ert barn inte skulle ha klarat något moment.
Klassen håller på för fullt med att sälja kakor och de är verkligen duktiga. Jag tror att klassrummet kommer att bli överfullt med kakor när vi skickar in beställningen.  
Jag kommer att ta in beställningarna under vecka 41 och skicka iväg dem. Sedan kommer kakorna under vecka 42.
De får då ta med sig kakorna hem och lämna till de som har beställt och ta in pengar eller swischa till mig, då jag kommer att betala fakturan.
OBS! Eleverna tar alltså betalt när de lämnar ifrån sig kakorna till sina kunder.

Fredag 6 oktober kl. 8.30 är det skolfotografering. De kommer då att ta både klassfoto och enskilda kort.

Det har också blivit några ändringar angående skolmaten för de elever som äter religionskost. De dagar som det serveras fläskkött så får de med religionskost äta vegetarisk.

Vi har också pratat om tobak och hur det kan vara skadligt för hälsan. Eleverna och jag har enats om att vi vill vara med i tobaksfri duo. Ett samarbete mellan oss, brottsförebyggarna i Gävle (BIG) och Folkhälsovården i Gävle. Information om detta och ett kontrakt som eleven och en tobaksfri vuxen ska skriva på skickas med eleverna hem. Har man ingen tobaksfri vuxen i hemmet så kan jag skriva på. Kontraktet är att eleven tillsammans med en vuxenpartner ska vara tobaksfri tills eleven har gått ut årskurs 9.  

Klassen önskar att hålla i en höstfest för att tjäna lite extra till klasskassan  fredag 27 oktober. För att det ska kunna vara möjligt så behöver jag några föräldrar som kan tänka sig att hjälpa till. Det är mest för att det ska vara fler vuxna i byggnaden och hjälp med att koka korv och städa efteråt. Det kommer att vara mellan klockan 16-21. Om man kan man vara med en del av den här tiden så är det jättebra. Skicka ett mejl till mig om ni kan vara med och hjälpa till.
Det var allt för denna gång!
 
Ida

Viktiga datum

Måndag 9 oktober (v. 41) Beställningarna för kakorna ska in.

Pågående arbeten

Svenska Ordklasser.
Torsdag 21 september (v. 38) Prov

Matematik Kap. 1- Taluppfattning. Onsdag 4 oktober (v. 40) Prov 1.
Torsdag 5 oktober (v. 40)
Prov 2.

SO (Geografi och kartkunskap).
Torsdag 28 september (v. 39) Prov kartbokskunskap

NO (Biologi): Vad liv är- arter, celler. Fredag 29 september (v. 39) Prov.

Engelska Kap. 1
Torsdag 28 september (v. 39) Prov

Vecka 37 och 38 

Veckorna går snabbt och nu är det snart dags för lite större prov och inlämningar. Här på hemsidan lägger vi ut stora inlämningar och prov under fliken klass 7.

Klassen har bestämt att de vill börja sälja kakor för att samla in pengar till en klassresa i årskurs 9. De har fått med sig broschyrer hem om detta. De kan börja ta emot beställningar redan nu. Vi tar emot beställningar fram till vecka 41, då skickar vi in dessa och kakorna skickas till skolan. Sedan får de själva lämna ut kakorna. Betalningen sker när kakorna lämnas ut.  Har ni några frågor om dessa så hör av er till mig.
Det var allt för denna gång! ​​​​​​​
​​​​​​​
Ida

Protokoll föräldramöte 6 september 

Presentation av klasslärare Ida Edorsson och de föräldrar som var där. Ida har jobbat som lärare i 13 år, varav 2 år på Friskolan Lyftet. Hon undervisar klass 7 i matematik, naturvetenskapliga ämnen samt teknik.

Trivselregler
Vi delar ut trivselregler som gäller på skolan. Dessa ska skrivas på av både elever och föräldrar. Vi går igenom dessa samt konskevenstrappan som gäller om dessa regler bryts.

Sjukanmälan
Ska göras innan klockan 8.00. Helst till skola24, men man kan också meddela via telefonnummer 070-7961812 (Åk 7-9).

Nya kunskapskrav 
​​​​​​​När eleverna börjar i årskurs 7 så siktar man på att klara kunskapskraven för årskurs 9. Detta gör att kraven succesivt ökar från årskurs 7 till årskurs 9. Terminsbetyget för höstterminen 2017 kommer att bedömas till det som eleverna har presterat den här terminen. I de fall man inte hinner med alla ämnen som t ex i de naturorienterande ämnena, visas en * i det ämnet. Detta betyder att man inte har läst ämnet den terminen.  Det är terminsbetyg hela årskurs 7, 8 och halva åk 9. Sista betyget som man får när man slutar årskurs 9 är ett slutbetyg och då tittar vi lärare på vad eleven har presterat från åk 7-9.

Prov och läxor 
På coachningen på måndagar går vi alltid igenom vilka läxor och prov som de har under veckan. På hemsidan kan man under klassens flik, se vilka prov och stora inlämningar som de har de kommande veckorna. Men alla läxor skrivs inte ut på hemsidan. Utan barnen behöver lära sig eget ansvar och ha koll på sina läxor själva.

Föräldrarådsrepresentanter
Isaks mamma Annika och Eriks mamma Susanne.

Nyheter på skolan
 • Skolmat: Vi har ny matleverantör på skolan, Geflle Ångkök. Barnen verkar vara mycket nöjda med stort salladsbord och mat gjort från grunden, inga halvfabrikat.
 • Läxstuga: Tisdagar kl. 15.10 – 16.00 för alla som vill ha hjälp med läxor i No-salen. Läraren Ida kan hjälpa till med det mesta förutom spanska.
 • Utvecklingssamtal: Vi kommer att ha utvecklingssamtal vecka 47. Tider för utvecklingssamtal kommer att skickas ut senare.
 • Klasskassan: Klassen har lite över från försäljning i cafét förra terminen. De vill nu sälja kakor för att spara in pengar till en eventuell klassresa i åk 9. 
Övriga frågor
Önskemål om klasslista med telefonnummer, e-post och adress kommer att skickas hem med eleverna.
Skolfotografering torsdag och fredag vecka 40.
​​​​​​​Ida

Viktiga datum

Måndag 4 september
Sista anmälningsdag till föräldramötet.

Onsdag 6 september
Föräldramöte kl. 17.30- 19.00.

Pågående arbeten

Svenska Ordkunskap.

Matematik Kap. 1- Taluppfattning. Prov v. 40.

SO Geografi och kartkunskap.

NO Biologi: Vad liv är- arter, celler.

Engelska De har introducerats det material som de ska arbeta med.

Vecka 36 och 37

Nu har skolan satt igång på allvar den här veckan, då vi utgår från schemat.
Här på hemsidan kommer vi att lägga ut större prov här.
Läxor ska eleverna hålla reda på själva, men vi kommer naturligtvis påminna dem i skolan. Oftast är läxan att hinna med veckans planering samt enskilda små läxor. 

Jag hoppas att så många som möjligt kan komma på föräldramötet onsdag 6 september kl. 17.30. Rektor Stefan kommer först att hålla en gemensam information i matsalen sedan förflyttar vi oss till 7-ornas hemklassrum. 
Anmälan till föräldramötet ska ske senast  måndag 4 september via e-post, telefon eller papper.   
​​​​​​​
Ida
E-post ida.henriksson@friskolanlyftet.se
Tel. 070–796 18 12 (åk 7-9)